Zorgen D66 Helmond over aanpak laaggeletterdheid

De fractie D66 Helmond maakt zich zorgen over de aanpak van laaggeletterdheid en stelt er schriftelijke vragen over aan burgemeester en wethouders. Aanleiding is het opzeggen van de afspraken op dit gebied door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Volgens de VNG mondde in de praktijk de afspraken uit in bureaucratie, controle en beknibbeling, en hielpen ze laaggeletterde inwoners niet verder. VNG: “Gemeenten vinden de aanpak van laaggeletterdheid belangrijk en voelen zich verantwoordelijk om hun kwetsbare inwoners te ondersteunen. Daar hebben zij op hun beurt ondersteuning, vertrouwen en voldoende financiële middelen voor nodig vanuit het Rijk. Maar nu dit achterwege blijft, voelen wij ons genoodzaakt om met de afspraken te stoppen.” Gemeenten gaan desondanks door met de onderwijsactiviteiten voor hun inwoners en zullen zich samen met de Stichting Lezen en Schrijven blijven inzetten om laaggeletterden te ondersteunen. Ook in Helmond krijgen mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen les van vrijwilligers.

Consequenties

Maarten Selten van D66 Helmond wil weten hoe het college denkt over het besluit van de VNG om zich niet meer aan de gemaakte afspraken te houden. “Wat zijn de consequenties voor de activiteiten in Helmond?”Ook vraagt Selten zich af of dit financiële gevolgen heeft zoals aanvragen voor bijvoorbeeld subsidies om financiële consequenties op te vangen. “ Is het college bereid om er bij de minister op aan te blijven te dringen dat de aanpak van laaggeletterdheid blijvende aandacht en financiering verdiend”, schrijft D66 Helmond.

Een antwoord op deze vragen van burgemeester en wethouders volgt later.

In de bibliotheek wordt lesgegeven aan laaggeletterden. Ook leren mensen omgaan met een computer. (Foto: koninklijke bibliotheek)

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Ditisonzewijk.nl Paula van Hout

Eindredacteur Ditisonzewijk.nl Helmond en Omroep Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *