Zes Peelgemeenten passen Bibob-beleid nu ook toe bij vastgoedtransacties

De zes gemeenten in Peelland – Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren – werken samen bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Eén van de middelen die zij inzetten is de Wet Bibob. Deze is voortaan ook van toepassing bij vastgoedtransacties.

 Met de Wet Bibob wordt de integriteit van een aanvrager getoetst, om te voorkomen dat diegene een vergunning, subsidie of overheidsopdracht misbruikt voor criminele activiteiten.
Sinds 1 januari 2018 voeren de gemeenten dezelfde beleidsregels voor iedere branche waarop de Wet Bibob van toepassing is. Zo wordt voorkomen dat een aanvrager uitwijkt naar de gemeente met de soepelste regels. De gemeenten passen al dezelfde regels toe bij vergunningen in de horeca- en prostitutiebranche, omgevingsvergunningen met de activiteiten bouwen, en bij milieuaanvragen. Nu is dit beleid uitgebreid met regels over vastgoedtransacties waarbij de gemeente contractpartij is. Bijvoorbeeld als het gaat om de aankoop van gronden of gebouwen, de uitgifte van grond, of de verhuur van gemeentelijk vastgoed.

Uitbreiding

De uitbreiding van deze regels zien de Peelgemeenten als een effectieve ontwikkeling. Burgemeester Blanksma, voorzitter van Team Peelland zegt hierover: ‘Dit is een volgende belangrijke stap in de aanpak van ondermijnende, georganiseerde criminaliteit. Onze gezamenlijke slagkracht wordt groter. Deze uitbreiding is essentieel om het ongewild faciliteren van criminele activiteiten te voorkomen.’

Wet Bibob

Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. De Wet Bibob geeft gemeenten de bevoegdheid om voor bepaalde branches vergunningen en subsidies te weigeren of in te trekken, indien ernstig gevaar bestaat dat daarmee strafbare feiten zullen worden gepleegd, of uit strafbare feiten verkregen voordelen zullen worden benut.

Voor de vaststelling van de mate van gevaar, kan de gemeente zich laten bijstaan door het Landelijk Bureau Bibob van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Alvorens een adviesaanvraag in te dienen bij Bureau Bibob, moet de gemeente zelf vooronderzoek verrichten.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Gemeente Helmond afd. Persdesk

Bron: Gemeente Helmond afd. Communicatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *