Zes Peelgemeenten passen Bibob-beleid nu ook toe bij milieuaanvragen

De zes gemeenten in Peelland – Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren – werken samen bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Eén van de middelen die zij inzetten is de Wet Bibob. Hierbij wordt de integriteit van een aanvrager getoetst, om te voorkomen dat diegene een vergunning, subsidie of overheidsopdracht misbruikt voor criminele activiteiten, bijvoorbeeld het witwassen van crimineel geld.

 Sinds 1 januari 2018 voeren de gemeenten dezelfde beleidsregels voor iedere branche waarop de Wet Bibob van toepassing is. Zo wordt voorkomen dat een aanvrager uitwijkt naar de gemeente met de soepelste regels. De gemeenten passen al dezelfde regels toe bij vergunningen in de horeca- en prostitutiebranche en omgevingsvergunningen met de activiteiten bouwen. Nu is dit uitgebreid met omgevingsvergunningen rondom het thema milieu of rondom een beperkte milieutoets. In de meeste gevallen worden dergelijke vergunningen aangevraagd door (agrarische) ondernemers.

Een sluitend netwerk

Met deze uitbreiding willen de gemeenten in Peelland zorgen voor een steeds verder sluitend netwerk om te voorkomen dat de overheid onbedoeld meewerkt aan criminele activiteiten en onder- en bovenwereld met elkaar verweven raken. Burgemeester Blanksma, voorzitter van Team Peelland is content met deze ontwikkeling: “Wederom laten de zes peelgemeenten zien dat zij op een effectieve wijze met elkaar samenwerken en belang hechten aan een uniforme toepassing van bepaalde regels. We vergroten hiermee onze gezamenlijke slagkracht en minimaliseren ongewenste ‘waterbedeffecten’.”

Wet Bibob

Bibob staat voor: bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Dit is een middel voor de overheid om te voorkomen dat vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten op een verkeerde manier gebruikt worden.

Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de gemeente de aanvraag weigeren of de vergunning intrekken. Zo voorkomt de overheid dat zij onbedoeld meewerkt aan criminele activiteiten. Om dit risico af te kunnen wegen, voert de gemeente eerst een eigen onderzoek uit naar de financiering en achtergrond van de betrokkene. De gemeente kan, als vervolgens onduidelijkheden blijven bestaan, advies inwinnen bij het Landelijk Bureau Bibob.

In beleidsregels legt de gemeente voor de duidelijkheid vast in welke gevallen en hoe zij de Wet Bibob toepast. Dit neemt niet weg dat ook zonder beleidsregels de Wet Bibob kan worden toegepast.


Meer-Helmond-Ditisonzewijk-digitaal-wijk-nieuws.
De onderstaande blauwe linken zijn aanklikbaar:
E.mail:  info@ditisonzewijk.nl

Website:    www.ditisonzewijk.nl
Facebook: Ditisonzewijk-Helmond
Twitter:     @ditisonzewijk
Google+     Ditisonzewijk
Videokanaal: www.ditisonzewijk.tv
Instagram: www.instagram.com/ditisonzewijk.nl
Actuele berichten Helmond-Ditisonzewijk op: Facebook

Agenda-Helmond, Cultuur, Kunst, Calamiteiten, Evenementen,Zakelijk,
Startpagina per wijk, Overzicht-ondernemers in de wijk, Wijkfoto’s,
DitisonzewijkTV, ofwel alles digitaal te vinden uit jouw eigen wijk (stad) in Helmond.
Ook op Youtube weten wat er speelt in uw eigen wijk?
Abonneer je dan gratis op ons Youtube kanaal: KLIK HIER!

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Gemeente Helmond afd. Persdesk

Bron: Gemeente Helmond afd. Communicatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *