De Verandermanagers

Adres: Cacaokade 3
5705 LA Helmond
Telefoon: 0492 50 47 40
E-mail:
Website: De Verandermanagers

De Verandermanagers

eVeranderManagers BV werkt voor de overheid en voor (non-)profit organisaties in de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociaal-maatschappelijke sector. Onze opdrachtgevers zijn raden van toezicht, raden van bestuur en directies.

‘Grensverleggend veranderen’ is ons werk. Wij dragen vol overtuiging bij aan het ontwikkelen van slimme netwerkstructuren en innovatieve vormen van samenwerking. Dikwijls bewegen wij ons daarbij op het grensvlak van publiek private ontmoetingen. Altijd gaat het om vraagstukken die er werkelijk toe doen; de governance, portfolio, herijking van processen en manieren van met elkaar omgaan – ofwel de organisatiecultuur – zijn aangrijpingspunten voor verandering.

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok