Adcommunicatie

Adres: Hoofdstraat 115B
5706 AK Helmond
Telefoon: 0492 84 53 50
E-mail:
Website: Adcommunicatie
Twitter:
Facebook:

Adcommunicatie

Adcommunicatie is betrokken bij Helmond e.o.

Wonen, leven en werken in dit gebied staat hoog in het vaandel van oprichter Ad Klaasen en zijn medewerkers. Zodoende is Adcommunicatie (opgericht in 2003) een ECHT Helmonds bedrijf.

Ook sociaal gaat Adcommunicatie zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg, dit uit zich o.a. door de betrokkenheid bij:

– De winkeliers en bedrijven in Helmond waarvoor wij het motto hanteren: ‘Helmonders, winkelen in Helmond…’. Adcommunicatie is aangesloten bij het FOH, 10 Wijk-/Winkelcentra verenigd onder het FOH/Wijkmanagement (Fed. Helmondse Ond. Ver.), ook bestuurlijk draagt Adcommunicatie zijn steentje bij.

– De oprichting van het Ondernemersfonds Helmond is een feit. Centrummanagement, Wijk-/Winkelmanagement en Parkmanagement hebben de handen ineen geslagen. Middels een onroerendgoed heffing door de gemeente gaat al het commercieel onroerend goed een steentje bijdragen aan dit fonds. Uit dit fonds kunnen dan weer projecten worden gefinancierd die ondernemend Helmond ten goede komen. Ook hier is Adcommunicatie bestuurlijk vertegenwoordigd en heeft mede de oprichtings akte ondertekend.

– Werkgeversplein Helmond. Personeelsbeleid gezien vanuit de Werkgever, gerichte werving, arbeidsvraagstukken, ondersteund door eigen specialisten. Adcommunicatie is hierin ook bestuurlijk vertegenwoordigd.

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok