KBO kring Helmond

Telefoon: 06 30 15 78 91
E-mail:
Website: KBO kring Helmond
Facebook:

KBO-St. Lucia Brandevoort, Mierlo-Hout, Stiphout-Warande

De KBO-Kring Helmond wordt gevormd door 4 afdelingen, te weten KBO-Brouwhuis, KBO-Mierlohout & Brandevoort, KBO-Bernadette en KBO-Stiphout.

Het belangrijkste doel van de KBO-Kring Helmond is het behartigen van de belangen van alle KBO-leden op het terrein van welzijn, wonen, zorg en vervoer. Daarnaast wordt namens de gezamenlijke Helmondse KBO-afdelingen deelgenomen aan de Seniorenraad Helmond, het W.M.O.-overleg, het Verenigd Bonden Overleg Helmond (VBOH), regionaal beraad Zuid Oost Brabant en Algemene Ledenvergadering van KBO-Brabant.

In 2013 hadden de Helmondse KBO-afdelingen samen ruim 2000 leden.
Wat doet de KBO-Kring Helmond?
Naast eerdergenoemde belangenbehartiging en afvaardigingen in andere organen organiseert de Kring jaarlijks een vakantiereis en een bestuur- en kaderdag.
Samen met de Helmondse afdelingen van de ANBO, PCOB en PVGE wordt elk jaar iets georganiseerd ter gelegenheid van de Dag van de Ouderen.
Hoe is de KBO-Kring Helmond georganiseerd?
De KBO-Kring Helmond kent een Kringraad, die gevormd wordt door twee bestuursleden van elke aangesloten Helmondse KBO-afdeling. De leden van de kringraad vergaderen enkele keren per jaar op uitnodiging van het Kringbestuur.

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok