Wijkbewoners zijn van harte welkom tijdens bezoek B & W

Tijdens het wijkbezoek van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond nodigt de wijkraad de inwoners van Mierlo-Hout uit om aan te sluiten. Iedereen is welkom om aanwezig te zijn bij het bezoek en de presentaties bij te wonen. Er is voldoende gelegenheid om zaken voor te leggen bij het college tijdens de ‘statafelgesprekken’.

Een brede vertegenwoordiging van het college van burgemeester en wethouders is op zaterdag 23 maart van 10.00 uur tot 14.00 uur aanwezig om het wijkbezoek af te leggen. Ook de leden van de gemeenteraad zijn uitgenodigd.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 10.00 uur Verzamelen in Wijkhuis De Geseldonk met koffie/thee en gebak
  • Woord van welkom vanuit wijkraad.
  • Woordje van de burgemeester.
  • Uitleg over de opzet van het bezoek.
  • Indeling in groepen, die begeleid worden door een “deskundige” vanuit de wijk.
  • 10.30 – 12.00 uur Groepen gaan de wijk in. (Groepen zijn ingedeeld)
  • 12.15 uur Lunch met informele contacten en mogelijke presentaties
  • 12.45 uur Presentatie “Project Kansrijk” in de “Grote Zaal”.
  • 13.00 uur Statafel-gesprekken. Laagdrempelig in gesprek met collegeleden
  • 13.45 uur Gezamenlijke afsluiting door voorzitter wijkraad en wijkwethouder

Mogelijkheid tot informeel vervolg.

De wijkraad en het college streven naar een laagdrempelig wijkbezoek, waar in een kort tijdsbestek meerdere locaties bekeken kunnen worden en/of onderwerpen besproken kunnen worden. Voor het college en de raadsleden is het wijkbezoek ook belangrijk om in contact te komen met wijkbewoners en van hen te horen waar ze trots op zijn en welke zaken aandacht behoeven.

Iedereen is welkom

Mocht u als wijkbewoner willen deelnemen aan de statafelgesprekken dan is het wenselijk wanneer u dit doorgeeft bij het secretariaat met aangeven van het onderwerp, zodat bekend is welke wethouder hierbij aanwezig dient te zijn. U kunt uw wens mailen naar secretariaat@wijkraadmierlohout.nl

Tot ziens in De Geseldonk.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Wijkraad Mierlo-Hout

De stichting Wijkraad Mierlo-Hout is opgericht de leefbaarheid in Mierlo-Hout te bevorderen en om als intermediair te fungeren tussen de gemeente Helmond en de inwoners van Mierlo-Hout. Kijk voor meer informatie op www.wijkraadmierlohout.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *