Wandeling IVN Helmond in De Bundertjes op 1 maart

Op zondag 1 maart om 14:00 uur houdt het IVN een natuurwandeling in de Bundertjes.

Het verzamelpunt is de parkeerplaats bij het Jan Vissermuseum aan de Keizerin Marialaan.

Deelname is gratis. Duur van de wandeling circa 2 uur.

Aanmelding voor de wandeling is niet nodig.

 

Begin maart is het weer is ongewis. Het voorjaar kan zich al uitbundig aankondigen, maar het kan ook nog winters koud zijn. In beide gevallen een uitstekende reden voor een frisse natuurwandeling.

 

Het gebied van de Bundertjes is oud cultuurlandschap. Vanouds is het een moerasbos langs de Gulden Aa met veel griendhout (wilgenstruiken). Deze wilgengrienden worden ook wel “wissen” genoemd. Langs beek, die in de Bundertjes nog altijd de meanderende loop heeft, liggen moerassige beemden en eeuwsels. Beemden zijn graslanden in een beekdal waar het oude moerasbos is ontgonnen.

Eeuwsels zijn beemden, die te nat waren om als weiland voor de koeien te gebruiken en daarom in hoofdzaak als hooiland werden gebruikt.

Sinds de waterbodemsanering van de Gulden Aa halverwege de jaren 90, die ernstig verontreinigd was door industriële lozingen door de Vlisco in het verleden is de ijsvogel weer vaste bewoner van het gebied. In 2012-2013 heeft de natuurwaarde van het gebied een impuls gekregen door extra aanplant van struweel en het graven van enkele poelen.

 

Aan de westzijde van de Gulden Aa is uit verwaarloosde grienden een weelderige natuur ontstaan die reeën beschutting biedt en een rijke vogelstand heeft. De oostzijde van de meanderende beek wordt gekenmerkt door een kleinschalige lappendeken van weilanden en bosjes die begrensd en doorsneden worden door paden en boomsingels. In dit gebied is ook de natuurtuin ‘De Robbert’ gelegen.

Tijdens de wandeling komen de diverse landschappelijke elementen van het gebied aan de orde.

 

Ook in cultuurhistorisch opzicht is de Bundertjes een heel interessant gebied. Zo vindt men er een schaatsbaan, een voormalige vloeiweide voor bemesting. Het kapelletje van Binderen is een voormalige schaapskooi, die vroeger tot het kasteel van Croy behoorde. Verder is er nog altijd de grachtengordel, die vroeger het klooster van Binderen omgaf. Dit klooster werd gesticht door keizerin Maria van Brabant, die leefde van 1189 tot 1260.

 

De Bundertjes is begin jaren ’80 van vorige eeuw heringericht. Vanuit een oorspronkelijk open beekdallandschap is meer afwisseling ontstaan door de aanleg van een aantal landschappelijke elementen en bosjes. Door deze inrichting heeft het gebied het huidige beeld gekregen. Bijzondere natuurterreintjes zijn de ijsbaan van ‘boer Kuijpers’ en de natuurtuin De Robbert. Op beide terreinen hebben zich soortenrijke plantengemeenschappen kunnen handhaven met veel tegenwoordig zeldzame soorten door het specifieke beheer.

 

Nadere inlichtingen bij

Coördinator natuurgidsen: Anne Regts tel. 06-20491428

anregts@gmail.com

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door IVN Helmond

Het IVN is het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Overal in het land bestaan lokale IVN-afdelingen die zijn aangesloten bij de landelijke vereniging. De vereniging organiseert activiteiten die schoonheid van de natuur te laten ervaren. Het streven daarbij is het stimuleren van plezier, verwondering en aandacht, betrokkenheid, zorg en verantwoordelijkheid voor natuur en milieu. Het IVN wil het natuur- en milieubesef bevorderen in de breedste zin van het woord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *