Waardevolle eikenbomen in Warande komen op bomenkaart

De eikenbomen in de Warande in de achterste cirkel achter de Bijenhal, komen wat burgemeester en wethouders betreft in de bomencatalogus en op de bomenkaart. De bomen zijn geplant bij het 33-jarig jubileum van de Keienbijters ter herinnering aan de carnavalsprinsen. Daarom zijn ze het waard, blijkt uit het antwoord van B. en W. De SP had hierover vragen gesteld.

Als initiatiefnemers de vormgeving en inhoud van een herinneringsbord verzorgen, laat de gemeente zo’n bord maken en plaatsen. De namen van de carnavalsprinsen kunnen worden vermeld op het overzichtsbord. De gemeente heeft geen middelen om in de Warande per boom afzonderlijk een paal met naamplaatje te plaatsen. Als derden hiervoor middelen beschikbaar hebben, werkt de gemeente graag mee aan plaatsing, antwoorden B. en W. op de vraag van de SP.

Jeneverbessen

De in Helmond staande jeneverbesstruiken komen wat het college betreft niet in de catalogus. Die jeneverbessen zijn al beschermd via de Rode Lijst Vaatplanten.  “Wij zijn het wel met u eens dat jeneverbessen bijzondere en vrij zeldzame planten zijn. En dat ze het verdienen om bewaard te blijven. De ons bekende exemplaren op gemeentegrond registreren we dan ook in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). “

Jeneverbessen groeien hier van nature en komen ook voor in gemeentelijke bossen en op natuurterreinen. Het zijn meestal kleine struiken, Alleen zeer oude vrij uitgroeiende exemplaren vormen uiteindelijk soms een kleine boom.

College: “Voor gemeentelijke bossen en natuurterreinen werken we momenteel aan een nieuw bosbeheerplan. Daarin streven we naar een natuurlijk bos met veel diversiteit. Zorgvuldig beheer hoort daarbij, juist ook van rode lijst soorten. Daar letten we goed op bij het uitvoeren van werkzaamheden. Vóór uitvoering van werkzaamheden in onze bossen en natuurterreinen, maken we altijd een inventarisatie van beschermde flora en fauna. Dit kunnen onder andere jeneverbessen zijn. Die markeren we in het veld zodat ze duidelijk zichtbaar zijn en tijdens de werkzaamheden ontzien worden.” Volgens de gemeente hebben alle grondbezitters de plicht om zorgvuldig met inheemse plant- en diersoorten om te gaan. Dat geldt ook voor eigenaren van percelen met jeneverbessen.

Zilverlinde in de Warande

De beschermde Zilverlinde,  geplaatst bij het 100-jarig bestaan van de Imkervereniging Helmond achter de Bijenhal in de Warande, stond erg scheef en wortelde oppervlakkig. De boom dreigde om te vallen. In verband met de veiligheid moest de boom gekapt worden. Op de vraag van de SP over herplanting zegt het college: “Uiteraard planten wij hier graag een nieuwe boom. Het soort boom en het moment van aanplant stemmen we af met de Imkervereniging Helmond.”

Foto:  jeneverbesstruiken zijn beschermd

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Ditisonzewijk.nl Paula van Hout

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *