VVD stelt vragen over de aanpak van de Eikenprocessierups.

De VVD fractie heeft vragen gesteld aan het college inzake de toenemende overlast van de eikenprocessierups in Helmond en omgeving.

Wij zijn van mening dat er een gerichte regionale aanpak moet komen, zoals ook het Kenniscentrum Eikenprocessierups aangeeft. Nu vindt de bestrijding met name achteraf plaats door het wegzuigen van de rupsen, terwijl we juist meer zouden moeten inzetten op de preventieve aanpak. Bij de vragen aan het college is een link toegevoegd waarin wordt uitgelegd hoe de Provincie Limburg de bestrijding preventief aanpakt.

Ondanks alle inzet van de gemeente Helmond om de eikenprocessierups te bestrijden, is het in de hele regio een ware plaag aan het worden. De processierups is vooral een plaag op plekken waar veel eikenbomen staan zoals in onze stad. De eikenprocessierups zorgt voor veel overlast bij de inwoners van Helmond. Extra aandacht verdienen hierbij de plekken waar veel kinderen samenkomen, de plekken waar kwetsbare mensen verblijven en de plekken waarbij veel eikenbomen gesitueerd zijn in een woonwijk. Het achteraf wegzuigen van de eikenprocessierups lijkt een oplossing maar is zeker niet voldoende en bovendien kostbaar. We zien dat bij deze aanpak de haren van de eikenprocessierups zich alsnog ongebreideld kunnen verspreiden en dan is het kwaad al geschied. Het preventief behandelen van eikenbomen lijkt de enige constructieve oplossing.

Op dit moment is de ene gemeente veel actiever dan de andere, terwijl de vlinders die uit de rupsen voortkomen zich niet aan de gemeentegrenzen houden en overal weer opnieuw eitjes leggen. Naar onze mening moet er voor de bestrijding coördinatie komen, om de plaag die zich dit jaar openbaart de komende jaren fors terug te dringen. De verwachting is namelijk dat, als we op deze voet verder gaan, de plaag de komende jaren alleen maar erger wordt met alle gevolgen voor onze inwoners van dien.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

  1. Is het college het met ons eens dat er een regionaal plan moet komen om deze steeds toenemende overlast aan te pakken richting de komende jaren?
  2. Het Kenniscentrum Eikenprocessierups vindt dat overheden, gezondheidsdiensten en wetenschappers om tafel moeten om te bezien hoe de processierups gezamenlijk kan worden bestreden.
  3. Wat is het standpunt van het college hierin?
  4. Kan het college ons toezeggen dat er met de regio overleg komt voor een gezamenlijke aanpak?De provincie Limburg pakt de bestrijding op haar eigen (succesvolle) manier aan, biedt dat mogelijkheden voor Helmond (en omgeving)? LINK

Namens de VVD fractie,

Lydia van Bokhoven & Jeanne Janssen

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de grootste landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *