VVD Motie ‘Beleidsregel oplaadpunten elektrisch vervoer’ met grote meerderheid aangenomen.

De doorontwikkeling op het gebied van Automotive is in Helmond in volle gang. Er zit nog veel “in het vat” maar concreet zien onze inwoners nog maar weinig van de ontwikkelingen op de campus, laat staan dat opl2toepassingen voldoende zichtbaar zijn in de stad. De VVD zou daarom graag willen dat de Helmonders aan den lijve gaan ondervinden dat op dit gebied Helmond de slimste’ is.

RAI Vereniging gaf  onlangs nog aan dat Nederland zou moeten streven naar een vervijfvoudiging van het aantal oplaadpunten voor elektrische en hybride auto’s in 2020. Die toename is volgens de deze vereniging van 700 autofabrikanten- en importeurs nodig om het groeiende aantal elektrische auto’s te kunnen bijhouden én om de verkoop van die auto’s te stimuleren. RAI zelf zegt die vervijfvoudiging te bepleiten omdat uit onderzoek blijkt dat potentiële kopers van elektrische auto’s aarzelen, zolang er geen gegarandeerde laadinfrastructuur is.

Ook de VVD is ervan overtuigd dat automobilisten de komende jaren massaal overschakelen naar elektrisch rijden.  Om deze overgang te stimuleren zou het dus wenselijk zijn dat het aantal faciliteiten voor elektrische auto’s  (zoals gratis parkeren bij laadpalen in het centrum) wordt vergroot.  Daarnaast willen we ons inzetten voor een snellaadstation in onze stad. We hebben de beleidsregels uit 2011, die bij de aanvraag voor laadpalen van toepassing zijn bekeken. Naar onze mening zou deze ‘Beleidsregel oplaadpunten elektrisch vervoer Helmond 2011’ aangepast moeten worden. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota is de onderstaande motie over de ‘Beleidsregels oplaadpunten elektrisch vervoer’ met ruime meerderheid aangenomen.

Theo Manders

De afbeelding toont een laadpunt in een lantaarnpaal (bron)

De MOTIE:

De gemeenteraad van Helmond, in vergadering bijeen op 11 juni 2019

Constaterende dat:

  • De gemeente Helmond de ambitie heeft om elektrisch autogebruik zoveel mogelijk te stimuleren vanwege de positieve bijdrage die dat levert aan de vermindering van het gebruik van fossiele brandstof en de verbetering van de luchtkwaliteit;
  • Daar oplaadpunten voor nodig zijn in de gehele stad;

Overwegende dat:

  • De beleidsregel oplaadpunten elektrisch vervoer Helmond in 2011 zijn vastgesteld;

Verzoekt het College van B&W:

  • Werk te maken van het plaatsen van extra laadpalen door zo spoedig mogelijk aanvragen voor een laadpaal in behandeling te nemen;
  • Voor de verschillende wijken proactief een plan voor laadpalen te ontwikkelen en de parkeergarages hierbij te betrekken;
  • De beleidsregel uit 2011 bij te stellen om zo de plaatsing nog verder te versnellen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie VVD Helmond

 

 

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de grootste landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *