VVD Helmond: aanleg glasvezel belangrijkste besluit in 200 jaar?

Goede verbindingen zijn voor Helmond altijd van groot belang geweest.

Vanwege het coronavirus kwam de gemeenteraad de laatste weken niet bijeen, er waren geen opinie- of commissievergaderingen en ook de werkbezoeken werden allemaal afgezegd. Een crisisteam van de burgemeester, wethouders en ambtenaren nam de eerste belangrijkste noodzakelijke maatregelen. Het democratisch proces stond in feite stil, de inbreng van de gemeenteraad was beperkt, in crisissituaties spelen onderlinge verschillen even geen rol van betekenis. In een tijd van nationale crisis, moeten mensen van goede wil en vrijgevigheid in staat zijn om zich te verenigen, ongeacht de partij of de politiek.

Crisis, creativiteit en verandering

Een crisis is echter ook vaak een geschenk voor creatieve mensen en leidt er toe dat veel zaken in rap tempo gaan veranderen. Sportlessen en knipinstructies op afstand, sterrenrestaurants die aan huis bezorgen, bier- of wijnpakketten die worden aangeboden inclusief een online pubquiz, een drive-in tuincentrum, en kopers die virtueel door een huis lopen zijn maar een paar voorbeelden van deze belangrijkste veranderingen.

Veel Helmonders zijn door deze crisis ineens in aanraking gekomen met nieuwe programma’s zoals Zoom, Microsoft Teams en Google Hangouts. De lessen van uw kinderen worden intussen online gegeven en ook de gemeenteraad heeft op dinsdag 14 april voor het eerst in de geschiedenis digitaal vergaderd. Mijn familieleden hadden mij twee maanden geleden nog voor gek verklaart als ik ze had verteld dat mijn 85 jarige moeder met een Ipad zou gaan werken. Toch geniet ze nu elke dag met volle teugen van de WhatsApp videogesprekken met haar kinderen en achterkleinkinderen.

Een ware revolutie vindt er momenteel ook plaats in de zorg op afstand. ‘Onzichtbare’ en slimme sensortechnologie doen in een tijd van quarantaine hun werk. Het stelt zorgmedewerkers en mantelzorgers in staat om geïsoleerde ouderen en mensen met dementie of een verstandelijke beperking op afstand te begeleiden.

Huidige ontwikkelingen in historisch perspectief

Veel van deze mogelijkheden en veranderingen zijn het gevolg van een steeds verdergaande digitalisering van onze samenleving. Wat opvalt is dat dit proces door de coronacrisis in een stroomversnelling is gekomen. Helmond staat daarmee aan de vooravond van de ontwikkeling naar een zogenaamde Smart City waarbij ons dagelijks leven, zakelijke dienstverlening, zorg, het onderwijs, mobiliteit en onze veiligheid steeds meer worden geïntegreerd en afhankelijk zijn van stabiele digitale verbindingen met een hoge bandbreedte.
De aanleg van goede verbindingen was in het verleden essentieel voor de ontwikkeling van onze stad. Zo werd in 1821 een plan goedgekeurd voor de aanleg van de Zuid-Willemsvaart, nadat dit kanaal in de twintiger jaren van de negentiende eeuw werd gegraven, kon Helmond zich pas echt ontwikkelen tot een industriestad van betekenis. In dit licht kan het besluit van de Helmondse politiek om de hele stad (in eigen beheer) van glasvezel te voorzien wel eens de belangrijkste politieke beslissingen van de laatste 200 jaar zijn geweest 😉

Theo Manders
Raadslid VVD Helmond

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de grootste landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *