Vragen Helder Helmond  over thuishulp Samen Verder

De fractie Helder Helmond stelt vragen aan burgemeester en wethouders over de gang van zaken rondom thuishulp door Samen Verder. De gang van zaken lijkt daar niet soepel te verlopen. Aanleiding van de vragen is het geluid dat Samen Verder een boete op zou leggen als cliënten niet op tijd de thuishulp opzeggen. Fractievoorzitter Michael Rieter stelt de volgende schriftelijke vragen aan het college:

  1. Indien de wethouder verontwaardigd is dat Samen Verder een boete oplegt omdat volgens hem men niet gewerkte uren altijd vergoed worden, is dat volgens Helder Helmond inderdaad pure winst voor de zorgorganisatie. En dat riekt volgens Helder Helmond naar fraude. Deelt het college onze mening? En wat gaat de gemeente hier aan doen?
  2. Leggen andere zorgaanbieders ook een boete op bij te laat opzeggen hulp?
  3. Kan de gemeente thuiszorg Samen Verder korten bij invoering van deze boetes? En zo ja is de gemeente bereid dit te gaan doen? Zo nee zijn er andere maatregelen die de gemeente wilt gaan treffen?
  4. In de zomervakantie kan alleen hulp worden ingekort bij instemming van cliënten. Het blijkt dat dat in de praktijk anders gaat. Gaat de gemeente daarop controleren? En waar nodig maatregelen treffen?
  5. Kan de gemeente inzichten geven over de uren die verstrekt worden van de zorgaanbieders?
  6. Verder vragen wij ons af hoe de regeling tot stand komt dat een huis 3 uur en een appartement 1,5 uur huishoudelijke hulp krijgt?

Het schriftelijke antwoord van B. en W. op deze vragen volgt later.

 

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Ditisonzewijk.nl Paula van Hout

Eindredacteur Ditisonzewijk.nl Helmond en Omroep Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *