Voortgang Burgercoöperatie De Rijpel

Eerder berichtten wij over mogelijk een of enkele bijeenkomsten in wijkhuis De Brem om met wijkbewoners van gedachten wisselen over het al dan niet oprichten van een burgercoöperatie. Tot nader order blijft deze optie op de agenda staan, maar we moeten helaas ook vaststellen dat reacties vanuit de wijk en response op de enquête omtrent onze ideeën over de vorming van een Burgercoöperatie Rijpelberg tot op heden helaas zeer minimaal,  erg lauw en soms zelf bijna ‘vijandig’ zijn. De Corona crisis helpt uiteraard ook niet. We zouden juist in deze weken persoonlijk contact zoeken met wijkbewoners, maar dat zit er niet in. Of dat nog gaat gebeuren zal mede afhangen van de ontwikkelingen en regels vanuit Den Haag en gemeente.

Echter, ook onze eigen inschatting zal een rol spelen. Zeer binnenkort zullen we als Werkgroep BC De Rijpel weer bij elkaar komen en een besluit nemen over de vervolgstappen. Dan zal een besluit vallen of de bijeenkomsten al dan niet doorgaan. Ook heeft tijdens ons onderzoek een inventarisatie van mogelijke activiteiten plaatsgevonden, op basis waarvan vragen moeten worden beantwoord en keuzes gemaakt.

Sluiten we ons haalbaarheidsonderzoek af zonder een vervolg? Gaan we wellicht in aangepaste vorm verder? Richten we ons meer op praktische activiteiten, voor alle mogelijke categorieën wijkbewoners? Kunnen we misschien leuke initiatieven ontwikkelen samen met en voor jongeren? Moeten we versneld aan de slag met de aanpak van (verborgen) armoede en eenzaamheid? Doen we dit alles binnen de bestaande lijnen of als aparte organisatie?

Kortom, wijzelf zullen ons in de komende weken gaan beraden over de te volgen route. Heeft u ideeën of opmerkingen rondom de vorming van BC De Rijpel of de ontwikkeling van activiteiten (voor welke doelgroep dan ook), laat het ons weten. Vul de enquête in, bel/app naar 06-22545594 of mail naar redactie@bcderijpel.nl.


Ga naar
www.bcderijpel.nl en start BC De Rijpel Enquête Nr.1

Help jezelf, je buurt, je wijk én ons door de enquête
in te vullen en mee te praten over de plannen.

 Ook de enquête m.b.t. Tennispark ‘t Lobke staat tot 1 juli 2019 nog open!

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Burgercoöperatie De Rijpel

Burgercoöperatie De Rijpel Is een coöperatieve vereniging van en voor wijkbewoners uit de wijk Rijpelberg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *