Verkeersbrug sluis 9 wordt fietsbrug

Halverwege volgend jaar worden de sluizen 8 en 9 in de Zuid Willemsvaart vervangen. De verkeersbrug bij sluis 9 komt te vervallen en wordt vervangen door een fietsbrug. Voorbereidende werkzaamheden beginnen dit najaar al.

De sluizen 8 en 9 in de Zuid Willemsvaart zijn inmiddels zo’n 200 jaar oud en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Enkele jaren geleden is besloten dat de sluizen vervangen moeten worden. In de aanloop daar naartoe zijn diverse onderzoeken gedaan.

Eén van die onderzoeken ging over de toekomst van de verkeersbrug bij sluis 9. De huidige brug wordt gebruikt door omwonenden, maar ook veelvuldig door sluipverkeer. De kruising met de N612 is verkeerstechnisch niet optimaal omdat die dichtbij de kruising N612-Rochadeweg ligt.

Fietsbrug

In overleg met omwonenden is gekeken naar de mogelijkheden. Belangrijk aandachtspunt was de bereikbaarheid van de woningen aan de Kanaaldijk Zuid Oost. De oplossing is gevonden in het vervangen van de huidige verkeersbrug door een fietsbrug in combinatie met aanpassing van de kruising tussen de Rochadeweg en de Veldbeemd.

De bewoners van de Kanaaldijk Zuid Oost kunnen het gebied via de Veldbeemd in- en uit rijden. Omwille van de veiligheid wordt de kruising Veldbeemd-Rochadeweg voorzien van verkeerslichten.

Bereikbaarheid Groene Punt

Behalve door omwonenden wordt de huidige verkeersbrug ook gebruikt door mensen die in natuurgebied de Groene Punt fietsen en wandelen. Door de aanleg van de fietsbrug blijft de Groene Punt voor fietsverkeer vanuit westelijke richting goed bereikbaar. Recreatief autoverkeer bereikt het natuurgebied via de Veldbeemd.

Planning

De aanpassing van de kruising Rochadeweg-Veldbeemd inclusief het plaatsen van de verkeerslichten vindt dit najaar plaats. Deze werkzaamheden worden als eerste uitgevoerd omdat via de Veldbeemd een deel van het bouwverkeer voor sluis 9 gaat rijden (een groot deel van de materialen wordt overigens per schip aangevoerd).

Daarna starten voorbereidende werkzaamheden, waarna de daadwerkelijke bouw van de sluizen begin 2021 begint. De beide sluizen worden gelijktijdig gebouwd. In het voorjaar van 2021 is de scheepvaart over de Zuid Willemsvaart ca 18-20 weken gestremd. Het streven is om de nieuwe sluizen eind 2021 in gebruik te nemen.

Sluis en brug 9 (Foto Henk van Dijk)

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Gemeente Helmond afd. Persdesk

Bron: Gemeente Helmond afd. Communicatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *