Stichting Stadshobbycentrum Het Baken

Adres: Pastoor van Leeuwenstraat 23
5701 JS Helmond
Telefoon: 0492 549 579
E-mail:
Website: Stichting Stadshobbycentrum Het Baken

Stichting Stadshobbycentrum Het Baken

Inleiding:
Het Baken is een stichting die deelnemers in de gelegenheid stelt hun vrije tijd zinvol in te vullen; bijv. door het uitoefenen van een hobby of het starten van een nieuwe activiteit.

Doel:
Ruimte, middelen en deskundigheid ter beschikking te stellen aan de deelnemers, voor een zinvolle tijdsbesteding in de vorm van de uitoefening van hobby’s en andere activiteiten, dit zonder winstoogmerk. Het incidenteel ter beschikking stellen van ruimten aan groepen van personen met een sociaal oogmerk.

Doelgroep:
Personen die niet of niet meer volledig aan het arbeidsproces (kunnen) deelnemen.

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok