St. Catharinagilde

Adres: p.a. Bakelsedijk 76
5701 HD Helmond
Telefoon: 0492 51 88 46
E-mail:
Website: St. Catharinagilde
Facebook:

St. Catharinagilde

Het Schutsgilde St. Catharina, zoals het op dit ogenblik bestaat heeft 14 gildebroeders, 3 jeugdleden, 5 ere dekenen en 2 gildevrienden. De gildekamer is gevestigd aan Binderen nr. 6. Aldaar vergaderen de broeders maandelijks en is het materiaal opgeslagen. Sinds 30 juni 2013 heeft het gilde deze gildekamer in gebruik genomen.

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok