Adres: Molenstraat 95
5701 KB Helmond
Telefoon: 0492 54 77 84
E-mail:
Website: SP Helmond
Twitter:
Facebook:

SP Helmond

SP-afdelingen zijn vrijwilligersorganisaties die draaien op de inzet van actieve leden en die geleid worden door een bestuur dat wordt gekozen door de algemene ledenvergadering. Afdeling Helmond is opgericht kort na de oprichting van de SP in 1972. Op dit moment tellen we in Helmond ruim 300 leden. In de omliggende gemeenten die onder afdeling Helmond vallen (Deurne, Someren, Asten en Laarbeek) tellen we 190 leden.

Het afdelingsbestuur zorgt voor een onderlinge taakverdeling. De voorzitter en organisatiesecretaris worden in functie gekozen. Het bestuur komt twee-wekelijks bijeen. Zie ook bestuur.
De afdeling beschikt over een eigen pand dat dient als kantoor- en vergaderruimte.

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok