Twee projecten voor stimuleren meer technische geschoold personeel

‘Technologiepact Helmond’ is het techniekevent dat wordt georganiseerd ter ere van het 100-jarig bestaan van voetbalvereniging RKSV Mierlo-Hout op 14 en 15 mei 2019

De vraag naar technisch geschoold personeel is hoog. Om de druk op onze regionale arbeidsmarkt te verminderen en economische groeikansen te kunnen blijven benutten wordt op allerlei niveaus van lokaal tot landelijk door velen hard gewerkt aan het stimuleren van de instroom in technisch onderwijs, het samenbrengen van onderwijs en bedrijfsleven en het stimuleren van creativiteit in het (technisch) onderwijs. Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) van Helmond heeft op 5 oktober de gemeenteraad geïnformeerd over een tweetal nieuwe projecten in deze arbeidsmarktregio die hieraan bijdragen, te weten:

  1. de masterclass onderwijs & bedrijven
  2. het techniekpromotie-event.

Project 1. Masterclass onderwijs & bedrijven

Een nieuw project binnen de intensivering van het ‘Technologiepact Helmond’ zijn de masterclasses voor primair onderwijs en bedrijven in de maak- en procestechniek. Er is een subsidie verstrekt om een 6-tal masterclasses te organiseren in het schooljaar 2018-2019. Het doel is om een impuls te geven op de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en de instroom van jongeren in de techniek te bevorderen.

Een vaste groep van 8 tot 10 leerkrachten van 8 verschillende Helmondse basisscholen gaan in deze masterclasses de praktijk bij ongeveer 10 regionale bedrijven ervaren. Ze gaan inhoudelijk met elkaar in gesprek over wat de bedrijven in de toekomst nodig hebben op het gebied van (soft) skills en competenties. Met als doel dat ze elkaar beter gaan begrijpen en vinden. De bedrijven helpen aan de andere kant om hiervan een vertaling in lesmateriaal te maken zodat jongeren geënthousiasmeerd worden, maar vooral ook zodat andere leerkrachten de lesstof en het enthousiasme kunnen overnemen.

Financiën: De aanvraag betreft een subsidie ter hoogte van € 10.000. Deze subsidie wordt betaald uit de uitvoeringsagenda onderwijs en arbeidsmarkt, intensivering ‘Technologiepact Helmond’.

Project 2. Techniekpromotie-event

Een tweede nieuw project binnen de intensivering van het ‘Technologiepact Helmond’ is het techniekevent. Dit event wordt georganiseerd ter ere van het 100-jarig bestaan van voetbalvereniging RKSV Mierlo-Hout op 14 en 15 mei 2019. Tijdens dit event worden door de TU/e demonstraties gegeven van de voetbalrobot en de zorgrobot aan leerlingen uit het basis-, voortgezet en middelbaar onderwijs uit Helmond en Eindhoven. Ook wordt 3 dagen lang de Otib Technobil ingezet om leerlingen te enthousiasmeren voor techniek (14 t/m 16 mei 2019). De Technobil is een mobiele experimenteerruimte waarin leerlingen, die voor de keuze van vervolgonderwijs staan, op allerlei manieren van techniek kunnen proeven.

Financiën: De aanvraag betreft een subsidie ter hoogte van € 9.000. Deze subsidie wordt betaald uit de uitvoeringsagenda onderwijs en arbeidsmarkt, intensivering ‘Technologiepact Helmond’.

 

Intensivering Technologiepact Helmond

Helmond kent sinds de jaren negentig programma’s om techniekeducatie door te ontwikkelen en instroom te promoten.  Desondanks is dit nog niet voldoende om aan de huidige en toekomstige vraag naar technisch geschoold personeel te kunnen voldoen. Aanvullend streeft de gemeente daarom vanuit het programma Sociale Stad, uitvoeringsagenda onderwijs en arbeidsmarkt naar een intensivering van het ‘Technologiepact Helmond’.

Vanuit de meerjarenvisie in het ‘Technologiepact Helmond’ zet de gemeente in op voortzetting, verankering en uitbreiding van techniekeducatie en -promotie. De doelstellingen hierbij zijn:

  • Jongeren uit Helmond en omgeving te enthousiasmeren voor techniek, technische toepassingen en beroepen;
  • Bevorderen van structurele en proactieve deelname van onderwijspartners en bedrijfsleven in de projecten en initiatieven;
  • De regio Helmond aansluiting te laten vinden bij bovenregionale en landelijke programma’s en initiatieven;
  • De vele initiatieven en projecten te plaatsen in een strategische/programmatische context en een koppeling met de Helmondse speerpuntsectoren.

De doelstellingen van de beide hier beschreven projecten komen overeen met de doelstellingen in het ‘Technologiepact Helmond’.


Bron: Dit artikel is gebaseerd op een raadsinformatiebrief die door B&W op 5 oktober is verzonden aan de gemeenteraad van Helmond.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Erwin

Passie voor fotografie/video en speciaal natuurfotografie. Woonachtig in wijk Brandevoort en daar actief als redactie / fotografie voor Ditisonzewijk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *