Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de wijkraad Mierlo-Hout is de MierloHoutenaar 2018 en de Groepering van het Jaar bekendgemaakt. Tot MierloHoutenaar 2018 werd tot zijn grote verbazing Theo van Mullekom gekozen. Het werd een drukbezochte receptie: vele Mierlo-Houtenaren waren naar Friture Zaal Adelaars gekomen om het glas te heffen op het nieuwe jaar.

Foto Boven: ‘Waar heb ik dit aan verdiend?’ was de verbaasde reactie van de nieuwe MierloHoutenaar 2018.  Theo van Mullekom: ‘Ik heb altijd alles maar gedaan vanuit mijn hart en vind het niet meer dan normaal om dit te doen voor de maatschappij.’ (Foto’s Mario Coolen).

Voorzitter Jan Drouen heette iedereen welkom en vertelde in zijn toespraak waar de wijkraad en de vele commissies mee bezig zijn.

De belangrijkste punten werden door de voorzitter aangehaald: de wens voor een nieuwe sportaccommodatie, de renovatie van de Mierloseweg, die start in maart, de nieuwe commissie dierenaangelegenheden, ontstaan na de ‘straatgesprekken’ door Noor Hagelaar en Gino Hart. Drouen haalde ook nog even het nieuwe WAP (WijkActiePLan) aan en het komende bezoek van het college op zaterdag 6 april en de nieuwe plannen voor Natuurlijk Buiten Spelen.

Verder dankte hij de vele vrijwilligers én beroepskrachten die zich inzetten voor de wijk Mierlo-Hout. ‘Alles kan alleen worden gerealiseerd, omdat wijk en professionals er samen de schouders onder willen zetten en omdat parochie Damiaan de Veuster, Mierlo-Hout in Actie en de Wijkraad voor een solide financiële basis wilden zorgen.’

Drie groeperingen werden genomineerd: Seniorenvakantieweek, de vrijwilligers van De Geseldonk en Minor. De Seniorenvakantieweek werd gekozen tot groepering van het jaar 2018 en kreeg een cheque van 250 euro voor 10 jaren inzet voor de senioren van Mierlo-Hout met allerlei activiteiten tijdens de vakantieperiode. Wijkwethouder Cathalijne Dortmans reikte de prijzen uit.

MierloHoutenaar 2018

Zeven vrijwilligers werden genomineerd voor MierloHoutenaar 2018: Mimie van Mierlo, Jean Paul Kocken, Gairthy Exalto, Twan Spierings, Piet Maas, Theo van Mullekom en Reggie Spoormakers.

De jury, bestaande uit wethouder Cathalijne Dortmans, Henk van de Westerlo, Joke van Eemeren, Cor van Rijsingen, pastoor John van de Laar en Jan Drouen kwamen tot de volgende uitslag:

Twan Spierings en Jean Paul Kocken mogen ieder 250 euro verdelen aan een of meerdere organisaties in Mierlo-Hout. Theo van Mullekom ontving een cheque van 500 euro die hij beschikbaar mag stellen aan een of meerdere doelen en hij ontving uit handen van wethouder Cathalijne Dortmans het kunstwerkje dat behoort bij de benoeming tot MierloHoutenaar 2018. Ook ontving hij nog een persoonlijk geschenk in de vorm van een dinerbon.

Van Mullekom toonde zich zichtbaar verbaasd en herhaalde nog eens dat hij altijd alles vanuit zijn hart voor de maatschappij heeft gedaan en dat hij niet dacht dat dit als ‘speciaal’ mocht worden betiteld.  Van Mullekom zet zich vele jaren in voor de wijk en de gemeenschap. Denk aan het beeld van de turnster op het Jansen en Fritsenplein, de inzamelingsactie t.b.v. de afgebrande OBS en activiteiten voor Fanfare Unitas. Hij was 20 jaar raadslid en kwam altijd op voor de zwakkeren in de samenleving. Speciale aandacht verdient het Verwenevent, dat hij het afgelopen jaar voor de 13e keer organiseerde en waarbij hij voor 120 gezinnen met kinderen met een beperking, een gezamenlijke vakantie, geheel kosteloos, mogelijk maakt.

Na de uitreiking van de prijzen dankte de voorzitter Paul van Dongen en zijn medewerkers van Friture Zaal Adelaars voor de gastvrije ontvangst en werd er getoost op een gezond 2019.

Wijkwethouder Cathalijne Dortmans

Daarna kreeg de wethouder het woord. Zij vertelde dat ze Mierlo-Hout een actieve wijk vond, waar de mensen voor elkaar klaar staan. Ze complimenteerde zeer actieve wijkraad en alle vrijwilligers met alle werkzaamheden. Ook gaf ze aan dat er bij de gemeente over de toekomstplannen wordt nagedacht en dat zij als wijkwethouder tussen de wijk en de gemeente instaat. ‘Ik ben als wethouder het aanspreekpunt voor de wijk Mierlo-Hout en ik ben op woensdag 6 februari om 19.30 uur weer in De Geseldonk om te spreken met de wijkbewoners.’ Zij wenste iedereen vooral een gezond 2019 toe.

Tekst Anja Donkers
Fotogalerij: Mario Coolen


 

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Turnvereniging HT'35

De van oorsprong Houtse Turnvereniging werd in 1935 opgericht voor jongens en heren. Vanaf 1946 werd hieraan een damesafdeling toegevoegd. Tot de jaren '60 werden er op turngebied vele goede resultaten behaald bij zowel de dames als de heren.Tegenwoordig geven de vele trainers en trainsters les in verschillende gymzalen in Helmond: in de wijken Mierlo-Hout, (2 plaatsen) Stiphout, Brandevoort en Rijpelberg en draait HT'35 mee aan de wedstrijd top van de regio.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *