Taalcoach bij Stadsleerbedrijf

Docente Monique Hoffman is taalcoach en werkt voor ‘WerkVloerTaal’. Dat richt zich op de participatie van anderstaligen middels taalcursussen en taaltrainingen op de werkvloer. Monique is de stuwende kracht achter de taalcoaching bij het Stadsleerbedrijf.  Zij werkt vanuit het pand van de LEVgroep.

Monique is vanuit WerkVloerTaal al bijna drie jaar werkzaam bij het Stadsleerbedrijf. Op dit moment geeft ze aan zes groepjes les. Het zijn deelnemers van het KlussenTeamBuiten en de Strijkdienst (Zorg en Gemaksdiensten). Ze heeft ook cursisten onder haar hoede die werkzaam zijn bij Stadsleerbedrijf in de wijk, bijvoorbeeld in wijkhuizen en verzorgingshuizen. Ze heeft ook een alfabetiseringsgroepje dat ze begeleidt. ‘Het zijn niet alleen taallessen, maar onze lessen sluiten aan bij de praktijk en de maatschappij,’ vertelt Monique. Ze verzorgt de lessen helemaal alleen en bepaalt daardoor zelf de inhoud. Een extra taak op dit moment is het begeleiden van een stagiair.

Lessen zijn aangepast op cursisten
Monique legt de lesmethode uit: ‘Er is eerst contact over de cursist met de coördinator van Stadsleerbedrijf en ontwikkelcoaches. Soms heb ik ook contact met Senzer, die de cursisten doorstuurt. Ik bepaal dan de lesstof naar de leerbehoefte van de cursisten.’ De vrijheid die ze krijgt, werkt prettig, aldus Monique.

‘De cursisten zijn meestal statushouders uit Syrië en Eritrea, maar er zijn ook cursisten uit Birma, Irak, Afghanistan en Pakistan. De cursisten hebben verschillende opleidingsniveaus, die variëren van laaggeletterd tot universitaire studie. Het onderlinge contact is heel goed, er wordt alleen Nederlands gesproken en als ze mij niet begrijpen, probeer ik de woorden uit te leggen met gebaren, tekeningen, afbeeldingen en met filmpjes.’

Oprechte interesse
De cultuurverschillen geven geen problemen. De cursisten krijgen allemaal te maken met verschillende geloofsovertuigingen. Ze hebben allemaal respect voor elkaar en voor elkaars geloof. ‘Ik zie cursisten die orthodox-christelijk zijn, moslims, katholieken en het geeft nooit problemen. Ze zijn zelfs heel erg belangstellend naar elkaars godsdienst en gebruiken, er is dan oprechte interesse,’ geeft Monique aan. Sommige cursisten zijn zo blij met de hulp die ze van Monique hebben gekregen, dat ze ook wordt uitgenodigd bij de feestjes ter ere van een familiehereniging. Monique: ‘Er wordt ook veel gelachen tijdens de lessen, er zijn zelfs cursisten die vragen of ze twee keer per week een taalles mogen volgen.’

Speciale lesmethode
Elke les heeft andere cursisten en andere onderwerpen. Toch wil Monique wel een voorbeeld geven hoe ze bepaalde thema’s probeert uit te leggen en ermee kan laten oefenen. ‘We starten bijvoorbeeld met het onderwerp ‘stress’. Dit is één van de onderwerpen van het thema gezondheid. Eerst laat ik ze in groepjes een woordweb maken over stress. Ze moeten dan woorden zoeken die ermee te maken kunnen hebben. Hierdoor zie ik welke woorden ze al kennen. Vervolgens gaan we samen de verschillende woordwebben bespreken en laat ik ter verdieping een filmpje zien over hetzelfde thema. Hierin wordt gesproken over wat de symptomen van stress zijn en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Naar aanleiding van het filmpje ontstaat een groepsgesprek waarbij de cursisten zelf situaties noemen, waarbij ze stress ervaren of ervaren hebben. Aan het einde volgt een evaluatie: wat hebben ze geleerd en wat willen ze nog meer weten?’

De resultaten van de lessen zijn niet meetbaar, maar de cursisten worden wel regelmatig beoordeeld op taalniveau, sociale vaardigheden en of er sprake is van vooruitgang. Soms blijkt het taalniveau niet te passen bij de desbetreffende cursist. Dan wordt gezocht naar een groep met een passend taalniveau. Soms is een cursist toe aan een volgende stap, bijvoorbeeld een stageplek of een vervolgopleiding. Dit gaat altijd in overleg met de coördinator.

Iedereen tevreden en de cursist staat voorop
Monique geeft aan dat bij haar de cursisten altijd voorop staan. ‘Ik vind het erg belangrijk dat zij na de cursus niet (meer) bang zijn om Nederlands te spreken. Dat ze zelfvertrouwen hebben en ook vragen durven stellen. Dat is natuurlijk een van de grootste uitdagingen. Soms zijn cursisten zo druk met elkaar in gesprek over een bepaald onderwerp dat ze er niet bij stil staan dat ze de hele tijd Nederlands hebben gesproken, dat is zo mooi!’

Door haar lessen ontmoet Monique veel verschillende mensen uit heel veel landen. Ze is erg enthousiast over haar cursisten: ‘Ze zijn zo authentiek, zo helemaal anders dan veel Nederlandse mensen. Heel warm, hartelijk en zorgzaam voor elkaar. Het is soms moeilijk wanneer ze aangrijpende persoonlijke verhalen vertellen. Dit gaat over de oorlog, ontberingen en familielieden die achterblijven. Je wilt die verhalen niet mee naar huis nemen, maar toch…’

Monique denkt dat er ook nog verbeteringen zijn om de cursisten nog beter te laten integreren. ‘Ik merk dat ze soms nog veel moeite hebben om hun weg te vinden in de Nederlandse maatschappij. Niet weten dat ze bijvoorbeeld bij de huisarts een verwijsbrief voor de specialist kunnen vragen of bij de woningbouw kunnen vragen om een reparatie te verrichten. Het zou fijn zijn als er op dit gebied meer samenwerking op gang zou kunnen komen met vluchtelingenwerk, het participatieverklaringstraject en de inburgering.’

Het is altijd gezellig, er wordt veel gelachen en ze zeggen ook tegen me dat ze blij worden van de taallessen en dat ik altijd vrolijk ben. Daarom denk ik dat de cursisten de lessen erg waarderen. Het is natuurlijk een belangrijke taak: ‘Ik ben pas echt tevreden wanneer mijn cursisten blij de les verlaten,’ vertelt Monique.

Filmpje
In het filmpje wordt de authentieke manier van werken van Monique belicht. Door verschillende manieren van werken toe te passen leren de cursisten op verschillende manieren de Nederlandse taal.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Stadsleerbedrijf Helmond

Het Stadsleerbedrijf biedt leerplekken aan inwoners die niet zelfstandig betaald werk of vrijwilligerswerk kunnen doen. Dit doen we samen met inwoners en partners in Helmond. De deelnemers ondersteunen maatschappelijke organisaties en verenigingen in hun wijk of stad. Zo helpen ze bijvoorbeeld ouderen met boodschappen doen of helpen ze mee in de keuken van een wijkhuis. Het Stadsleerbedrijf Helmond is onderdeel van het speerpunt Sociale Stad van gemeente Helmond met als ambitie: alle inwoners kunnen meedoen, rondkomen en vooruitkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *