Succesvolle werkbegeleiding psychisch kwetsbare Helmond-de Peel voortgezet

Senzer, GGZ, UWV en de gemeente Helmond geven vervolg aan hun samenwerkingspilot om mensen die psychisch kwetsbaar zijn duurzaam aan het werk te krijgen en te houden. De betrokken partijen hebben deze week het vervolgplan formeel bekrachtigd, met als doel deze mensen te helpen om via werk aan hun toekomst te bouwen.
Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is het vinden en het houden van werk vaak lastig. Uit onderzoek blijkt dat zij drie tot vier keer vaker werkloos zijn dan mensen zonder een psychische kwetsbaarheid. Terwijl ook bekend is dat werken het herstel kan bevorderen. Mensen met een psychische aandoening willen door te werken graag meedoen. Maar het is helaas niet vanzelfsprekend dat ze een baan houden of gemakkelijk weer werk vinden. Er is lang gedacht dat werk helemaal niet goed zou zijn bij psychische problemen. Inmiddels is duidelijk dat passend werk ook een medicijn kan zijn.
2300 mensen in Helmond-De Peel
In de arbeidsmarktregio Helmond- de Peel hebben veel uitkeringsgerechtigden te kampen met psychische klachten die belemmerend werken. In het bestand van Senzer heeft ruim 40% aangegeven in meer- of mindere mate psychische klachten te ervaren. Dit betreft bijna 2300 mensen.
Gezamenlijk project voor psychisch kwetsbaren
Meer aandacht, sterkere samenwerking en meer geld om mensen met een psychische kwetsbaarheid aan werk te helpen en houden is logischerwijs belangrijk. In 2017 kwam het ministerie van SZW dan ook met een financiële impuls om die beweging te ondersteunen en alle arbeidsmarktregio’s werden uitgenodigd daarvoor een projectplan in te dienen. Ook Senzer, UWV, GGZ Oost Brabant en de afdeling Zorg en Ondersteuning van de gemeente Helmond stelden samen zo’n projectplan op. Met succes: er werden financiële middelen toegezegd en het project werd in 2018 opgestart.
Bijzondere aanpak
In het project zijn tien personen met een psychische kwetsbaarheid uit de Senzer-doelgroep via de speciale Individuele Plaatsing en Steun (IPS)-methodiek van GGZ geholpen bij het vinden en houden van werk. Het gaat om mensen uit Helmond met een zogeheten loonwaarde tussen 30-80% van het Wettelijk Minimum Loon. De wens van de werkzoekende is richtinggevend in het traject. De aanpak zorgt dat mensen snel in een passende werkplek terecht kunnen. GGZ biedt inhoudelijke expertise als het gaat om de specifieke –psychische- problematiek in relatie tot werk en biedt de begeleiding in het traject richting werk. Senzer faciliteert op werkgebied en stelt zijn arbeidsintegratie-infrastructuur beschikbaar; bijv. met de kennis van participatiecoaches en accountmanagement en met beschikbare detacheringsplekken en loonwaardemetingen.
IMG_7902_socal

Resultaten tot nu toe
De nauwe samenwerking op persoons- en caseniveau werd door alle betrokkenen gezien als een meerwaarde. Het bleek dat, door de intensieve begeleiding én korte lijntjes tussen werk en zorg, de juiste interventies konden worden gedaan die voorkwamen dat iemand op het werk zou uitvallen. Ook zochten praktijkprofessionals elkaar meer op en kon er sneller geschakeld worden met werkgevers. De samenwerking in het project heeft effect op vele cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Inmiddels zijn drie personen aan het werk en krijgen coaching op de werkvloer middels IPS. De andere zeven personen bevinden zich in de oriëntatiefase, zijn bezig met solliciteren of hebben een proefplaatsing. Het project heeft ook bijgedragen aan een betere positionering van de doelgroep.

Voortzetting
Genoeg reden voor de partijen om verder te gaan met deze integrale klantaanpak. De aandachtspunten voor de komend periode zijn:
meer aandacht en afstemming  voor mensen met een psychische kwetsbaarheid tijdens  een (uitkerings)traject,
kennisdeling en integrale samenwerking verankeren in de werkprocessen,
de betrokkenheid van werkgevers vergroten,
het stigma over de doelgroep verminderen.

Projectleiders
Jouke Tromp van Senzer en Marieke van den Broek van GGZ Oost Brabant blijven ook de komende periode de projectleiders die gaan zorgen dat ook de voortzetting van het project een succes wordt.

Ilse werkt weer met plezier
Ilse Spoormakers is een van de deelnemers aan het project. Lees hier haar verhaal: https://www.senzer.nl/nieuws/psychische-kwesties-hulp-bij-hoofdzaken

biglogo-ggz

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door GGZ Oost Brabant

Wij staan voor 'gezondheid die je je eigen familie gunt' en zijn er voor burgers met complexe psychische zorgvragen. Voor hen bieden wij veilige menslievende zorg 'in het Brabantse land'.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *