Strengere eisen voor mestverwerker Den Ouden

Mestverwerker Den Ouden in Helmond moet aan strengere eisen voldoen om stankoverlast terug te dringen. Gedeputeerde Rik Grashofff heeft dat laten weten nadat een overleg met het bedrijf niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd.

De gedeputeerde had half februari samen met wethouder Maas van de gemeente Helmond en Den Ouden een gesprek om te komen tot nieuwe afspraken.

De provincie ontvangt al jaren diverse geurklachten vanuit de wijk Brouwhuis in Helmond. De geuroverlast is afkomstig van het nabijgelegen industrieterrein BZOB waar meerdere bedrijven staan die voor overlast zorgen. Uit waarnemingen en metingen is gebleken dat het mestverwerkingsbedrijf Den Ouden hierin een belangrijke bijdrage levert. Daarom zet de provincie in op het verminderen van die overlast. Dit uit zich onder andere in extra inzet bij klachten, maandelijkse geurmetingen, hinderbelevingsonderzoeken, opleggen maatwerkvoorschriften, opleggen en verbeuren van dwangsommen en frequent overleg met omgeving, bedrijf en gemeente.

Balans

De bedoeling was om in februari afspraken te maken over een goede balans tussen het leefmilieu in de wijk en de bedrijfsvoering van het bedrijf. Zo kunnen langdurige juridische procedures voorkomen worden. De wethouder en de gedeputeerde vroegen om strengere  geurnormen, een hogere schoorsteen en onderzoek naar verdere maatregelen voor geurreductie.

Den Ouden kon zich volgens de gedeputeerde niet vinden in de eisen rondom aanscherping van de geurnormen. Voor de gemeente en provincie was dat een cruciaal uitgangspunt. De gesprekken over een convenant zijn daarom beëindigd.

De provincie gaat nu de eisen via een nieuwe omgevingsvergunning vastleggen. De omgevingsdienst Zuidoost Brabant heeft een ontwerp-vergunning gemaakt. Daarin staan onder meer een aangescherpte geurnorm, verhoging van de schoorsteen en continue meten van uitstoot.

Tip de redactie ✔️
Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond
Heb je een nieuws of agenda-item, leuke foto’s, video’s over Helmond en wil je het delen,
stuur ze dan in naar onze redactie!! Zo weten we wat er leeft en speelt in uw wijk!!
 E-mail: 
☎️ Telefoon: 088 166 67 00
Website:    www.ditisonzewijk.nl
Facebook: Ditisonzewijk-Helmond
Videokanaal: www.ditisonzewijk.tv

 

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Ditisonzewijk.nl Paula van Hout

Eindredacteur Ditisonzewijk.nl Helmond en Omroep Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *