Straatgesprekken voor een veiliger buurt

Eerste voorlichtingsavond druk bezocht

De gemeente Helmond is een project gestart om inbraken in Mierlo-Hout te voorkomen. Dit natuurlijk in samenwerking met de politie. Omdat woninginbraken veel impact heeft op de slachtoffers is het dus belangrijk om er ook zelf alles aan te doen, dat uw huis niet een gemakkelijk prooi is voor inbrekers. Op dinsdag 11 juni was Ashorst de eerste wijk die aan de beurt was. Zo’n vijftig wijkbewoners bezochten de tent en brachten de professionals op de hoogte van het wel en wee in de wijk.

Om de inwoners te helpen en hen tips en voorlichting te geven worden er de komende weken in elke wijk van Mierlo-Hout straatgesprekken gehouden. Inwoners hebben dan de gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee, vragen te stellen aan de aanwezige professionals: Wijk BOA (Handhaving), politie, Compaen buurtbeheerder, medewerker van de gemeente afdeling Veiligheid en handhaving en opbouwwerker van de LEVgroep.

Wat vindt u belangrijk in uw wijk?

Niet alleen veiligheid maar ook leefbaarheid is heel belangrijk in de wijk. Tijdens deze straatgesprekken kunt u ook aangeven wanneer u iets wilt veranderen in de buurt, heeft u plannen voor uw wijk of wilt u op een andere manier het woongenot verbeteren. De gesprekspartners staan open voor uw suggesties.

De komende weken zijn de volgende data gepland:

Woensdag 12 juni Kroon-Krollaan

Dinsdag 18 juni Vissenwijk

Woensdag 19 juni Houtwijk

Dinsdag 25 juni De Akkers

Woensdag 26 juni De Bergen

Betreffende wijken hebben een schriftelijke uitnodiging ontvangen van de gemeente

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Wijkraad Mierlo-Hout

De stichting Wijkraad Mierlo-Hout is opgericht de leefbaarheid in Mierlo-Hout te bevorderen en om als intermediair te fungeren tussen de gemeente Helmond en de inwoners van Mierlo-Hout. Kijk voor meer informatie op www.wijkraadmierlohout.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *