Stichting De Reikende Hand

Dagbesteding in Residentie Brouwhorst en Wevestraat Stiphout

Onder de paraplu van Stichting de Reikende Hand is op 9 september 2016 een dagbesteding gestart voor licht dementerenden en mensen met eenzaamheidsproblematiek.

Op donderdag vrijdag wordt de prachtige ruimte in de residentie gebruikt voor dagbesteding: gezellig koffie drinken, een kaartje leggen, samen een maaltijd voorbereiden en nuttigen en vooral gezellige alledaagse dingen doen.
Op deze manier proberen de vrijwilligers de sleur te doorbreken door structuur te bieden maar ook om de mantelzorgers thuis een dagje vrij te kunnen geven.

Stichting De Reikende Hand is een burgerinitiatief dat volledig is gestoeld op burgerparticipatie. De Stichting wordt niet gesubsidieerd en werkt niet met P.G.B.’s. Wel werkt de stichting, voor geïndiceerde gasten, samen met zorgorganisatie de Zorgboog.

De dagbesteding vindt plaats op locaties in Helmond die gratis ter beschikking zijn gesteld.
( Brouwhuis en Stiphout) De licht dementerende personen, onze gasten, worden begeleid door vrijwilligers die hun werkzaamheden geheel belangeloos en  onbetaald verrichten. Hierdoor blijven de exploitatie kosten beperkt tot de lunchkosten, materiaalkosten voor de diverse activiteiten en kosten kleine uitstapjes.

Door de beperkte exploitatiekosten is de eigen bijdrage van de gasten erg laag en wel   € 7,00 per dag.

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting is het aanbieden van een dagbesteding aan licht dementerende, nog thuis wonende, personen.

De intentie van de dagbesteding is tweeledig: Enerzijds worden mantelzorgers tijdelijk ontlast, zodat zij hun accu kunnen opladen en daardoor hun zware taak beter kunnen uitvoeren. Anderzijds kan een actieve dagbesteding de geest van licht dementerende personen prikkelen en hierdoor het ziekteproces vertragen.

Stichting De Reikende Hand is beslist geen verzorgingstehuis of verpleeginstelling. Onze gasten zijn licht dementerend maar zij kunnen nog aan allerlei groepsactiviteiten deelnemen. Wanneer de dementie verder voortschrijdt, passen de gasten niet meer in onze dagopvang en moet met hun begeleider ( casemanager van een reguliere zorginstelling ) gezocht worden naar een andere oplossing.

Intake
Onze potentiële gasten worden bij de Stichting aangemeld via een case-manager van een zorginstelling die contact heeft met de familie van de dementerende persoon. Deze casemanagers kennen onze werkwijze en kunnen vervolgens inschatten of hun cliënt bij ons past. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met locatie Brouwhorst (0611381256) De Stichting heeft ook regelmatig contact met deze begeleiders en houdt hen op de hoogte van de ontwikkelingen die onze gast doormaakt. De casemanager is verantwoordelijk voor het inzetten van een vervolgtraject als een gast niet meer in onze dagopvang past. Dit is veelal het geval wanneer er een indicering naar een dagbesteding van een reguliere zorgaanbieder plaatsvindt.

Ook brengen twee vrijwilligers voor de start een bezoekje aan de gast om vooral praktische zaken te bespreken.

Dagbesteding
De dagbesteding is ook kleinschalig. Op dit moment vindt de dagbesteding plaats op twee locaties en het maximaal aantal gasten per locatie is tien tot twaalf. De gasten worden begeleid door 6 vrijwilligers waardoor ze veel aandacht krijgen.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die onze teams komen versterken. Maak een afspraak en kom gewoon eens kijken of het iets voor je is.

Contact
Stichting De Reikende Hand
Wilde Wingerd 15, 5708 DC  Helmond
tel. algemeen: 06-22585546 / 0492-540315
locatie Brouwhorst: Niek van Dijk 06 11381256  email: n.dijk367@upcmail.nl of info@stichtingdereikendehand.nl

 

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *