Steunmaatregelen Corona voor cultuur in Brabant

De provincie Noord-Brabant ontwikkelt, samen met de vijf grote steden (Breda, ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg, samen BrabantStad), een pakket met steunmaatregelen voor de regionale culturele infrastructuur in Brabant. Voor de Brabantse regionale infrastructuur wordt een plan gemaakt van ongeveer acht miljoen euro. BrabantStad doet hiermee een beroep op de aanvullende rijksmaatregelen voor de cultuursector. De provincie draagt daar twee miljoen euro aan bij.  De provincie en de steden willen met het steunpakket het moois van cultureel Brabant overeind houden en blijven investeren in de ontwikkeling van kunst, cultuur en creativiteit. 

Minister Van Engelshoven (OCW) stelt vanwege de coronacrisis steunmaatregelen dmv. extra subsidie beschikbaar voor diverse instellingen die subsidie krijgen via de BIS of de Rijksfondsen. Voor de provincie Noord-Brabant gaat het om een flink aantal culturele instellingen die hiermee door de financieel zware eerste periode geholpen worden en kunnen investeren voor het volgende seizoen.

Daarnaast is rijksgeld beschikbaar voor cruciale instellingen uit de vitale regionale infrastructuur die ondersteuning nodig hebben, zoals podia, musea en filmtheaters. Als voorwaarde hiervoor geldt dat vanuit de regio meegefinancierd wordt. Hiervoor stelt de provincie 2 miljoen beschikbaar. Naar verwachting komt er eenzelfde bedrag van de vijf grote steden gezamenlijk. Met de matching door het rijk is dan circa acht miljoen euro beschikbaar voor Brabant.

Toegevoegde waarde

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Cultuur): “Het provinciale geld willen we ook buiten de grote steden inzetten. Daar zijn ook de problemen groot en de nood hoog. En als we ooit hebben gezien hoe veel toegevoegde waarde cultuur heeft, is het wel in deze Corona-crisis. Ik ben blij dat we dit met de Brabantse overheden gezamenlijk oppakken. We werken op dit moment aan een plan dat onderbouwt welke instellingen voor deze hulp in aanmerking komen.”

In de gemeenten waar het provinciaal geld besteed wordt, wordt straks ook een bijdrage van de betreffende gemeente gevraagd. Spierings: “Nu is vooral snelheid geboden vanwege de acute nood in de sector. De vijf grote steden bereiden op dit moment ook besluitvorming voor hun matching voor. En als er ook een bijdrage van de kleinere gemeenten komt, dan kunnen we daar ook matching van het Rijk voor vragen.”

Musea

Ook wordt een subsidie van 600.000 euro voor de zes belangrijkste Brabantse musea (Het Noordbrabants Museum en het Design Museum in ’s-Hertogenbosch, Textielmuseum Tilburg, Van Abbemuseum Eindhoven, Helmond Museum, Stedelijk Museum Breda) specifiek beschikbaar gemaakt voor het opvangen van de lange termijn effecten van de coronacrisis. Deze zes musea hebben een in Nederland unieke samenwerking tot stand gebracht om een beroep te kunnen doen op een rijksregeling en daarbij de provincie om co-financiering gevraagd. Aangezien de 1,5 meter maatschappij grote vraagstukken met zich meebrengt als het gaat om de publiekswerking van musea, krijgen zij deze provinciale bijdrage op dit moment specifiek ter beschikking voor nieuwe vormen van publieksbereik.

Behoud van banen

Het steunpakket voor cultuur is onderdeel van een groot provinciaal pakket aan steunmaatregelen rondom de Corona-crisis. Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (Economie) is hiervoor coördinerend gedeputeerde: “De totale inzet van noodmaatregelen en voorbereiding op de 1,5 meter maatschappij zorgt voor behoud van banen bij de betrokken instellingen en hun toeleveranciers, niet alleen op de korte maar ook op de langere termijn. Dat is belangrijk voor Brabant. Bovendien voorkomen we dat voor Brabant wezenlijke theaters, podia en musea failliet gaan en verdwijnen.”

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *