Standpunt VVD inzake infill.

Afgelopen maand stond op de raadsagenda het onderwerp “Scenario’s alternatieve infill kunstgrasvelden”. Hoe denkt de VVD Helmond over dit dossier en wat waren onze aandachtspunten?

Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude autobanden. Rubbergranulaat wordt gebruikt op kunstgrasvelden om het de eigenschappen van een natuurlijk grasveld te geven. Denk hierbij onder andere aan voetbalvelden.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft van minister Schippers (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) opdracht gekregen om onderzoek te doen naar mogelijke gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat. Aanleiding voor het onderzoek was de maatschappelijke bezorgdheid die ontstond na de televisie-uitzending van Zembla ‘Gevaarlijk spel’ in oktober 2016.

De conclusie van het onderzoek is dat het risico voor de gezondheid van sporten op deze kunstgrasvelden praktisch verwaarloosbaar is. Rubbergranulaat bevat weliswaar schadelijke stoffen, maar deze stoffen komen maar in zeer lage hoeveelheden vrij uit het rubbergranulaat.

Maatschappelijke onrust
Ondanks de conclusie vanuit het RIVM blijft er in Nederland maatschappelijke onrust bestaan over het spelen op kunstgrasvelden ingestrooid met rubbergranulaat. Inmiddels hebben verschillende gemeenten de keuze gemaakt toekomstige velden niet meer in te strooien met rubbergranulaat. Ze kiezen voor alternatieven zoals TPE, kurk of non-infill.

Politieke discussie
De afgelopen maanden zijn we als Raad meegenomen in de discussie over kunstgrasvelden ingestrooid met rubbergranulaat. Allereerst zijn we in een Podiumbijeenkomst, waar ook inwoners van Helmond en andere geïnteresseerden welkom waren, uitgebreid bijgepraat over dit onderwerp. Aan het woord kwamen verschillende deskundigen alsook het advies vanuit de RIVM voor wat betreft het spelen op kunstgrasvelden ingestrooid met rubbergranulaat. Ook kwamen verontruste inwoners aan het woord. Vervolgens is het onderwerp zowel besproken in een opiniërende als in een adviserende commissievergadering, waarna het op dinsdag 21 mei jl. in de gemeenteraad is behandeld.

Het College heeft goed geluisterd naar de gemeenteraad en kwam met een raadsvoorstel waarin er naar alternatieven voor SBR gezocht gaat worden. De VVD Helmond heeft ingestemd met het voorstel van het College. De VVD Helmond is steeds van mening geweest dat we bij toekomstig aan te leggen velden of bij vervanging van bestaande velden er ruimte moet zijn voor innovatie. Ondanks de conclusie vanuit het RIVM is de VVD van mening dat niet zomaar aan de maatschappelijke onrust voorbij kan worden gegaan. Daarnaast heeft de VVD Helmond ook nadrukkelijk aangegeven dat de verenigingen inspraak moeten krijgen bij het besluit op welk type infill zij willen spelen, zij zijn immers de hoofdgebruikers. Het nu al vervangen van bestaande velden die nog niet aan renovatie toe zijn zou kapitaalvernietiging zijn. De VVD Helmond vindt het dan ook begrijpelijk dat pas bij renovatie naar alternatieven wordt gekeken.

Toekomst
Uiteraard blijft de VVD Helmond de ontwikkelingen rondom kunstgrasvelden en de verschillende soorten infill nauwlettend volgen. Alsmede de keuzes die in Helmond worden gemaakt voor wat betreft de toekomstig aan te leggen of te renoveren kunstgrasvelden.

Lydia van Bokhoven
Raadslid VVD fractie Helmond

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de grootste landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *