Regio wil inburgering nieuwkomers verbeteren

Nieuwkomers in Helmond en omgeving dienen vanaf het eerste moment goed begeleid te worden. Want dan kunnen zij zo snel mogelijk meedoen in de samenleving. Met de komst van de nieuwe Wet inburgering kan de gemeente Helmond dit in samenwerking met de regio oppakken.

Het huidige inburgeringsstelsel draagt niet genoeg bij aan de integratie van nieuwkomers. Nieuwkomers worden niet geprikkeld om zo goed mogelijk de Nederlandse taal te leren. Het duurt te lang en nieuwkomers doen te weinig mee in de Nederlandse samenleving. Dat blijkt uit een evaluatie.

In 2019 is op een rij gezet wat er beter moet. De ingangsdatum voor een nieuwe Wet Inburgering is uitgesteld naar 1 juli 2021 vanwege onduidelijkheden.

Aanpak

De colleges van de zeven gemeenten hebben ondertussen al opdracht gegeven om een nieuw plan uit te werken. Het gaat om eenvoud, snelheid, resultaat en samenhang. Uitgangspunten voor het proces zijn: lokaal wat kan, regionaal wat moet, duidelijkheid en maatwerk.

Bij de verdere uitwerking zijn tal van netwerkorganisaties zoals welzijnsinstellingen, werkbedrijf en taalaanbieders betrokken.

Financiële middelen

Voor deze regio is € 291.747 voor 2019 en 2020 beschikbaar om de huidige groep statushouders een extra impuls te geven zodat zij nog voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet kunnen inburgeren en uitstromen op de huidige manier. Het geld wordt dit jaar op de volgende wijze ingezet: Eén derde gaat naar Senzer ten behoeve van onder andere  taalcoaching  om de huidige statushouders voldoende te laten inburgeren. Eén derde gaat naar een regionale projectleider ten behoeve van de gemeenten binnen de Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel en eén derde is nog niet bestemd. De gemeenten zetten met deze middelen een pilot trajectbegeleiding op.

Afgesproken is dat gemeenten van de overheid structureel extra budget krijgen voor hun taken in het nieuwe  inburgeringsstelsel. Daarnaast krijgen ze eenmalig budget voor de invoeringskosten.

 

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Ditisonzewijk.nl Paula van Hout

Eindredacteur Ditisonzewijk.nl Helmond en Omroep Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *