Reactie VVD op ’80 dagen corona in Helmond’.

 

Op 19 mei 2020 presenteerde het college van burgemeester en wethouders van Helmond een verslag genaamd ’80 dagen corona in Helmond’. Hierin worden voor het eerst de gevolgen van de coronacrisis voor onze stad in beeld gebracht. De voorlopige, eerste schatting is dat de crisis de gemeente Helmond tussen de 5,5 en 11,8 miljoen euro gaat kosten (dashboard impact monitor).

De reactie van de VVD Helmond op dit verslag leest u hieronder.

80 hectische dagen.

Het waren 80 hectische dagen, 80 dagen van soms groot verdriet en 80 dagen waarin we onze nieuwe helden, de zorgmedewerkers nog meer hebben leren waarderen. Het was zeker geen gemakkelijke tijd, het was een tijd van uitdagingen en dilemma’s. Mark Rutte gaf al aan dat het een periode was waarin we met 50% van de informatie soms 100% van de besluiten moesten nemen. En dat laatste gold zeker ook op lokaal niveau! Het is goed om te zien dat er veel vertrouwen is in de door de overheden gedirigeerde aanpak. Niet zonder reden want ondertussen hebben we samen al heel wat bereikt. We doen dit omdat we daarmee onze ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen beschermen. Maar we doen dit ook om te voorkomen dat onze zorg overbelast raakt . En dat we ook daarin wat bereikt hebben blijkt wel uit het feit dat de cijfers zich nu al een paar weken in gunstige richting ontwikkelen. Die eerste bestrijdingsfase van het virus ligt daarmee bijna achter ons. Ook dank hiervoor aan alle inwoners van Helmond!

Deze crisis gaat ons allemaal raken.

Het kabinet heeft inmiddels een route uitgestippeld om de economie en de samenleving langzaam weer open te stellen. Stappen die de bewoners van onze stad weer de ruimte geeft om vooruit te kijken. Voor elke sportfanaat is het mooi om te zien dat onze buitensportverenigingen alweer 3 weken met succes aan de slag zijn. Voorzichtigheid blijft echter wel het motto. Een verdere normalisering van ons leven is alleen mogelijk als we samen de schouders eronder zetten en verstandig blijven omgaan met de geboden ruimte. Het is goed om te lezen dat het college een vooruitblik werpt op de komende 3 maanden. Helmond na de crisis zal er tijdelijk maar ook op langere termijn anders gaan uitzien. We kunnen er geen doekjes om winden, ondanks alle steunmaatregelen en hulplijnen van overheid en banken gaat de crisis bedrijven raken. Het is onmogelijk om alle bedrijven te redden, het aantal faillissementen zal toenemen, de werkloosheid zal stijgen en ook het welzijn van burgers komt onder druk te staan.

Uit de crisis investeren.

Toch is het voor de wedergeboorte van onze economie essentieel dat we het verdienvermogen van onze stad in stand weten te houden. Als de recessie toeslaat, breken veel overheden zich het hoofd hoe ze moeten handelen. Anders dan tijdens de kredietcrisis, is de VVD fractie nu van mening dat we ons niet uit de crisis moeten bezuinigen. Dat is niet verstandig. In plaats daarvan moeten we ons juist uit de crisis investeren. Dat kunnen we doen door de majeure projecten waar we de financiën voor gereserveerd hebben voortvarend op te pakken Maar ook door geplande projecten naar voren te halen en daar waar dat mogelijk is juist lokale ondernemers te betrekken in deze opdrachten. We moeten ook vooral niet stoppen met het blijven bouwen van woningen. Dat zorgt immers niet alleen voor meer werkgelegenheid maar op termijn ook voor meer inwoners en dus consumenten voor onze zwaar getroffen horeca, detailhandel en culturele sector. Ondernemers die uit de boot vallen kunnen we de helpende hand toesteken en begeleiden naar nieuwe kansrijke sectoren.

Helmond als proeftuin.

Vernieuwing ontstaat op het randgebied tussen orde en chaos. Helmond moet het durven om in deze chaos een ‘proeftuinhouding’ aan te nemen. Door bijvoorbeeld remmende lokale regelgeving en administratieve rompslomp tijdelijk opzij te zetten en actief te gaan meewerken aan innovaties, pilots en nieuwe initiatieven. We zien volop kansen in de verbetering van onze infrastructuur en de mogelijkheden van de nieuwe digitale economie die door de verglazing van onze stad in een stroomversnelling komt. De beste veranderingen vinden plaats als gewone mensen buitengewone dingen gaan doen. Dus Helmond laten we denken, durven en doen.

 

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de grootste landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *