Raad Helmond praat later pas weer over toekomst centrum

De gemeenteraad van Helmond zou in april de toekomst van het centrum bespreken. Het gaat over de richting waarin het centrum van Helmond zich moet ontwikkelen. Burgemeester en wethouders willen nu eerst afwachten wat de gevolgen zijn van de coronacrisis voor het centrum. Het is nog onduidelijk welke maatregelen genomen kunnen en moeten worden en hoe dit de plannen beïnvloedt.  

“Detailhandel heeft het moeilijk, horeca is gesloten en de cultuurinstellingen zijn dicht. Wat dit betekent voor het centrum van Helmond is nog niet te overzien. Het is ook nog onduidelijk wanneer we de gevolgen wel kunnen overzien. Maar dat de gevolgen zeer groot zullen zijn is evident”, schrijft het college aan de raad.

Plannen

Aan het zogenoemde centrumperspectief wordt al drie jaar gewerkt, vooral op hoofdlijnen. De mogelijkheid werd open opengehouden om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Inmiddels is er een actualisatie van het plan. De raad zou in april de volgende zaken voorgelegd krijgen:

Uitbreiding van het gebied waar het centrumplan op van toepassing is. Dat gaat van Suytkade in het zuiden tot aan het Stihoterrein en de Bundertjes in het noorden. Er komt meer aandacht voor het herstel en de zichtbaarheid van de Oude Aa als groen-blauwe drager in het centrum. Verder is het de bedoeling dat het centrum groen en autoluw wordt in combinatie met technische oplossingen voor bereikbaarheid en parkeren. Het Stationskwartier wordt ontwikkeld tot een gebied waar functies wonen, winkels, kantoren, voorzieningen en infrastructuur samenkomen. De besluitvorming over deze plannen is dus uitgesteld.

Geukerspark

Bestaande projecten lopen wel gewoon verder. De aanleg van het Burgemeester Geukerspark is in volle gang en op diverse plaatsen in het centrum worden nieuwe woningen gebouwd, al dan niet in voormalige kantoorpanden.

Samenwerking provincie

De verdere ontwikkeling van het centrum is voor de gemeente en de provincie Noord Brabant reden om samen te gaan werken. Dit voornemen bestond al voor het uitbreken van de coronacrisis en er is geen reden om dit uit te stellen. De provincie wil een stevige impuls geven aan het centrum van Helmond.

Archieffoto: Stationskwartier valt ook onder de plannen

Tip de redactie ✔️
Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond
Heb je een nieuws of agenda-item, leuke foto’s, video’s over Helmond en wil je het delen,
stuur ze dan in naar onze redactie!! Zo weten we wat er leeft en speelt in uw wijk!!
 E-mail: 
☎️ Telefoon: 088 166 67 00
Website:    www.ditisonzewijk.nl
Facebook: Ditisonzewijk-Helmond
Videokanaal: www.ditisonzewijk.tv

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Ditisonzewijk.nl Paula van Hout

Eindredacteur Ditisonzewijk.nl Helmond en Omroep Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *