Publiekswandeling ruige natuur in Varenschut

IVN Helmond houdt op zondag 6 september een wandeling door de ruige natuur van Varenschut. De publiekswandeling duurt ongeveer 2 uur en begint om 14.00 uur. Het verzamelpunt voor de start van de wandeling is aan de Varenschut, afslag naar de Kia dealer. 

Deelname aan deze wandeling is gratis, maar in verband met de coronamaatregelen moet er aangemeld worden via e-mail. (wandelen.ivn.helmond@gmail.com) Er is een maximum van zes deelnemers per gids, de gidsen wandelen apart met een eigen groep deelnemers. Bij aanvang wordt gecontroleerd of alle deelnemers zich ingeschreven hebben en worden de regels verteld.

Publiekswandeling Varenschut

Varenschut is wellicht het minst bekende natuurgebied van Helmond. Ten onrechte want het gebied kenmerkt zich door een gevarieerde vegetatie en rijke vogelstand. De ijsvogel is een bijzondere broedvogel in het gebied.
Het gebied ligt ten zuiden van de Rochadeweg tussen de Oude Zuid-Willemsvaart en de Kanaalomleiding, in het beekdal van de Nieuwe Aa. Omdat het een belangrijke schakel voor de natuur is heeft de gemeente besloten dat voor de zuidelijke punt een natuurontwikkelingsplan wordt gemaakt.

De wandeling wijkt af van de begaande paden en leidt door de ruige vegetatie, bestaande uit bloemrijke zones met bosschages van bomen en struiken, en over de stortbergen waar het leem dat vrijgekomen is bij het graven van het kanaal gedeponeerd is. Stevig schoeisel is aanbevolen.

Verzamelpunt:
Varenschut 17-G, 5705 DK, Helmond

Coördinator natuurgidsen: Anne Regts tel. 06-20491428
wandelen.ivn.helmond@gmail.com

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door IVN Helmond

Het IVN is het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Overal in het land bestaan lokale IVN-afdelingen die zijn aangesloten bij de landelijke vereniging. De vereniging organiseert activiteiten die schoonheid van de natuur te laten ervaren. Het streven daarbij is het stimuleren van plezier, verwondering en aandacht, betrokkenheid, zorg en verantwoordelijkheid voor natuur en milieu. Het IVN wil het natuur- en milieubesef bevorderen in de breedste zin van het woord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *