Een politiek spelletje Stratego over het nieuwe Stadhuis.

stratego
Er is een stevige worsteling gaande in de Helmondse politieke arena. De partijen staan lijnrecht tegenover elkaar. Het onderwerp van dit gevecht was de mogelijk bouw van een nieuw Stadhuis.

Voor de echte discussie begon had de oppositie via opiniesalvo’s al getracht de openbare mening te beïnvloeden. Oude ijzers en pionnen werden uit het vuur gehaald en haastig in stelling gebracht. Het ‘aanvalsplan’ van het college werd als onzalig en flinterdun’ omschreven. De wethouder zou zichzelf volgens zijn opponenten in de voet hebben geschoten. Hij werd in een suggestieve spotprent weggezet als een met geld strooiende politicus. De uiteindelijke aanval’ op wethouder Harrie van Dijk werd ingezet in de Raadsvergadering van 12-3-2019. Het leek al snel op een ouderwetse loopgravenoorlog. De uitslag was duidelijk, de gehele oppositie van 7 partijen was mordicus tegen en de 5 coalitiepartijen werd verweten dat zij het conflict lieten escaleren. Nadat de rookwolken waren opgetrokken bleek het aangepaste raadsvoorstel trouwens met een ruime meerderheid van 22 voor en 14 tegen aangenomen!

Na afloop van de stemming werd dit politieke spelletje Stratego onder het genot van een drankje en een hapje nabesproken, dat dan weer wel. Want de gemeentepolitiek kan in de media wel omschreven worden als een slagveld, in het dagelijks leven merk ik vooral dat het allemaal mensen zijn die iets goeds willen doen voor Helmond. Het meningsverschil bestaat vooral uit ‘de weg die we willen gaan’ om onze stad nog aantrekkelijker te maken.

Het college wil Helmond aantrekkelijker maken door in een paar jaar alle gemeentelijke diensten samen te brengen in een ‘Huis van de Stad’. Een nieuw, duurzaam en toekomstbestendig stadhuis als vervanger voor ’t Cour, Boscotondo, het Stadskantoor en een gehuurd pand aan de Zandstraat. In het collegeprogramma was dit plan al aangekondigd. Het goede nieuws is dat het nieuwe Huis voor de Stad waarschijnlijk budgetneutraal gerealiseerd kan gaan worden. In gewone mensentaal betekent dit dat het de Helmonders niets extra’s hoeft te gaan gaan kosten.

Hoe kan dit zult u zich afvragen? De uitleg is relatief simpel:

  • de gemeentelijke diensten zijn op dit moment op 4 verschillende locaties gehuisvest, de financiële impact hiervan is groot vanwege de hoge exploitatielasten die 3,2 miljoen per jaar bedragen
  • de bezettingsgraad van de huidige 4 gebouwen is met 37% veel te laag en de beschikbare ruimtes worden inefficiënt ingezet en in feite zouden alle werkzaamheden ook kunnen worden gebundeld in een gebouw
  • in de komende jaren zouden er voor deze locaties 8 miljoen euro aan geplande onderhoudsinvesteringen noodzakelijk zijn. Dit bedrag is nodig om de bestaande 4 locaties te kunnen blijven gebruiken. Het betreft onder andere kosten die samenhangen met het onderhoud aan de panden en installaties.
  • er is vanwege de economische ontwikkelingen voor het eerst sinds lange tijd concreet interesse in het gemeentelijk vastgoed te weten Boscotondo en ’t Cour.

Als we de inkomsten van de verkoop, de 8 miljoen die we besparen op het onderhoud en de 3,2 miljoen die de gemeente nu al jaarlijks kwijt is aan de exploitatie optellen kunnen we daarmee een nieuw stadhuis bouwen in de ordegrootte van € 35 tot € 40 miljoen. In tegenstelling tot wat de genoemde spotprent lijkt te suggererende wordt er door het college dus geen geld verspild.

De positieve effecten voor de stad zijn overduidelijk. Helmond krijgt zonder extra kosten:

  • een toekomstbestendig toegankelijk en flexibele Stadskantoor dat voldoet aan de duurzaamheids- en toegankelijkheidseisen van deze tijd
  • een moderne werkomgeving voor onze hard werkende ambtenaren en een eigentijdse ontmoetingsplek voor de bewoners
  • een verantwoorde investering in een economisch vitale stad door een coalitie die daadkracht en ambitie uitstraalt
  • herontwikkeling van nieuwe woonruimten in het afgestoten vastgoed.

De VVD is samen met de andere partijen van de coalitie (SP, GL, D’66 en Lokaal Sterk) dan ook positief over deze plannen. Als ondernemende partij denken wij niet in beperkingen maar in kansen en mogelijkheden en willen we het ijzer smeden als dit heet is. Maakt de VVD een enorme denkfout als we stellen dat ons gezond ‘boerenverstand’ zegt dat we deze kans moeten grijpen? Elke ondernemer weet dat snel bewegen in deze economisch dynamische tijd van groot belang kan zijn. De VVD is voor een stad met ambitie. Iemand zonder ambitie is als een hordeloper zonder schoenen. Het college heeft de schoenen aangetrokken maar wordt nu verweten de horden veel te snel te willen nemen en te hard van stapel te lopen. Maar onze partij is van mening dat als je niet begint met rennen, je in deze wedstrijd bij voorbaat kansloos bent.

In een aangepast voorstel heeft het college de raad beloofd dat we op 4 momenten formeel worden betrokken in de voortgang en besluitvorming van het project. Het Total Engineering Team gaat nu eerst een aantal scenario’s voor de huisvesting (op basis van de hierboven geschetste financiële kaders, de visie en voorlopige kengetallen) uitwerken.  De VVD zal deze scenario’s kritisch gaan bekijken en alleen goedkeuren als ze inderdaad geen extra kosten voor de burgers met zich mee zullen brengen.

Theo Manders
Raadslid VVD Helmond

 

 

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de grootste landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *