Peelgemeenten sluiten convenant Meld Misdaad Anoniem

De Peelgemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren zijn de samenwerking Meld Misdaad Anoniem (MMA) aangegaan. Per 1 september gaat deze samenwerking van kracht.

Vanaf dat moment ontvangen de gemeenten de meldingen van Meld Misdaad Anoniem voortaan rechtstreeks. Melden kan op twee manieren: via het telefoonnummer 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl. De zes gemeenten gaan de meldingen gebruiken voor toezicht en handhaving of om samen met partners op te trekken tegen ondermijnende criminaliteit, bijvoorbeeld binnen het Peelland Interventie Team (PIT).

Zo kan het bijvoorbeeld gaan om overlastpanden, illegale bewoning, adresfraude, prostitutie of afvaldumping. Voorlopig zal er nog een pilot van een jaar gedraaid gaan worden. De melder van Meld Misdaad Anoniem zal volledig anoniem blijven. MMA geeft meldingen door aan onder andere de politie. Vanaf 1 september 2020 ontvangen de zes gemeenten rechtstreeks de meldingen en ook dan blijft de melder volledig anoniem. De gemeente weet dus niet wie van de melding komt daarvoor is gisteren de samenwerking gesloten met stichting Meld Misdaad Anoniem.

Nader onderzoek

Als de gemeente een melding via M. binnen krijgt, wordt er eerst nader onderzoek gedaan. De gemeente bekijkt wat er over de persoon, het pand of de locatie bekend is. Zijn er meer meldingen over binnen gekomen? Of is er al vaker een controle geweest? De gemeente kan ook aan partners vragen wat zij weten over de locatie, bijvoorbeeld bij de politie, omgevingsdienst of Senzer. Als er voldoende informatie bekend is en er zijn sterke vermoedens dat er sprake is van misstanden of overtredingen, vindt er onderzoek en mogelijk een controle plaats. Dit kan een controle zijn door de gemeente of door het Peelland Interventie Team (PIT).

Melden is belangrijk

De burgemeesters van de zes gemeenten roepen hun inwoners op: “Meld zaken, ook als u twijfelt. We gaan zorgvuldig met uw melding om. U hoeft dus niet bang te zijn dat u iemand onterecht beschuldigt. Een melding is belangrijk. Het kan ons op het juiste spoor zetten of het ontbrekende puzzelstukje vormen in een onderzoek. Melden kan bij de gemeente of de politie en dus ook volledig anoniem bij M. Zo werken we samen aan een veilige woon- en leefomgeving in de Brabantse Peel.”

Inwoneronderzoek

In 2019 vond er een onderzoek plaats onder bijna 1.800 inwoners van de zes gemeenten over ondermijnende criminaliteit. Uit dit onderzoek blijkt dat ondermijnende criminaliteit bij de meeste mensen boosheid oproept. Driekwart van de inwoners vindt het ook hun zaak dat ondermijnende criminaliteit niet in hun buurt voorkomt. Anderzijds geven inwoners aan dat zij niet altijd weten waar zij zaken kunnen melden en afzien van melden vanwege onvoldoende bewijs of uit angst voor represailles. De mogelijkheid om anoniem te melden bij M. biedt daarvoor een uitkomst.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Ditisonzewijk.nl Liam Toll

Liam Toll volgt namens Ditisonzewijk - Helmond de Helmondse politiek en heeft tevens een wekelijkse column op deze site.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *