Pastoor Norbert Swagemakers verlaat parochie

Pastoor Norbert Swagemakers heeft aangegeven dat hij binnenkort de parochie Damiaan de Veuster weer gaat verlaten. Hoewel de opvolger van deken pastoor John van de Laar nog maar kort in de parochie werkzaam was, heeft de bisschop hem toch een nieuwe opdracht gegeven. Hieronder de tekst van de pastoor, zoals hij zijn vertrek en nieuwe taak zelf op de website van de parochie uitlegt in een open brief aan de parochianen:

Beste parochianen.

Hierbij laat ik u weten dat onze bisschop Mgr. Gerard de Korte mij een nieuwe opdracht binnen ons bisdom zal toevertrouwen. Hij heeft mij gevraagd om rector te worden van het Sint Janscentrum, de priester- en diakenopleiding van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch.

Na gesprekken met een aantal personen die ik in vertrouwen heb genomen, na gebed en persoonlijke overweging, heb ik de bisschop laten weten dat ik bereid ben deze opdracht te aanvaarden. Enerzijds ben ik zeer vereerd dat ik voor deze functie ben gevraagd. Anderzijds vind ik het ook jammer om onze parochie, waar ik inmiddels goed was ingeburgerd, weer te moeten verlaten.

De benoeming zal ingaan per 1 januari 2021.

Op 1 oktober jl. heeft de bisschop het parochiebestuur in kennis gesteld van de op handen zijnde benoeming. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober jl. zijn de kerkbezoekers tijdens de weekendvieringen op de hoogte gesteld. Weliswaar zal in een goede opvolging worden voorzien maar ik begrijp de impact die het nieuws bij u en in de parochie teweeg brengt.

De komende weken ben ik met vakantie wat ik zie als voorzienigheid zijn van Boven, want zo stond het gepland nadat mijn vakantie dit jaar meerdere keren werd verplaatst. In de maand november zal ik in de parochie actief blijven. De maand december ga ik gebruiken om mij voor te bereiden op een voor mij geheel nieuwe functie en taak in ons bisdom.

Inmiddels heeft het bisdom een nieuwe pastoor voor onze parochie gevonden, waarvan de naam helaas nog niet bekend gemaakt kan worden, maar die zal passen bij onze Damiaanparochie. De nieuwe pastoor zal per 1-1-2021 benoemd worden. Tevens is gedeeltelijk voorzien in de opvolging van diaken Ton Schepens per 1-11-2020 door het benoemen van een diaken voor 20 uur. Zodra de benoeming afgerond is zal zijn naam bekend worden gemaakt.

Voor de komende periode, november en december en januari welke in de parochie een drukke periode is, zal het bisdom in de persoon van vicaris-generaal Theo Lammers bijspringen en is ook diaken Ton Schepens bereid om tijdelijk zijn diensten aan de parochie aan te bieden. Tevens is door het bisdom voor de maand december een priester bereid gevonden te komen assisteren. Diaken Dudley Martina blijft gewoon in onze parochie werkzaam. Mag ik u vragen om u alle medewerking te verlenen in deze – voor onze parochie – enigszins lastigere periode.

Vertrouwend op uw gebed, groet ik u hartelijk,

Pastoor Norbert Swagemakers.

 

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Anja Donkers

Anja Donkers Team Ditisonzewijk.nl Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *