Open dagen middelbare scholen

Op 10 februari hielden de Helmondse middelbare scholen hun jaarlijkse open dagen. Allemaal tegelijkertijd. Dat betekende voor veel leerlingen van groep 7/8 en hun ouders dat ze in 4 uur tijd meerdere scholen moesten bezoeken. Ook Ditisonzewijk bezocht meerdere middelbare scholen tijdens de open dagen.

Carolus Borromeus college

Het Carolus Borromeus college is gelegen aan de Markesingel 2. Deze school is voor mavo-plus (vmbo-t), havo, atheneum en biedt als enige school in Helmond ook het gymnasium aan. Na binnenkomst kon je door een van de vele leerlingen uit de brugklassen rondgeleid worden. Hij/zij bracht je naar je favoriete vak, naar de minilessen of naar stands over specifieke onderwerpen.

Een van deze stands ging over XL leren (ofwel excelleren). Het biedt leerlingen de mogelijkheid om projecten of extra vakken te doen. Voorbeelden van projecten zijn het maken van een app of het ontwerpen van een stad. Voorbeelden van extra vakken zijn Spaans of 3D design (computergestuurd tekenonderwijs). Dit is mogelijk doordat extra oefeningen of herhalingen zoveel mogelijk worden voorkomen. In de bovenbouw kunnen leerlingen ook meedoen aan een Masterclass of Olympiade.

Een andere stand ging over IBC: International Business College, speciaal voor leerlingen die interesse hebben in een beroep in de economische sector en ondernemen. De leerlingen hebben iedere week vier reguliere lesdagen. Op de vijfde dag doen ze praktische activiteiten die met ondernemen te maken hebben. Zo richten ze bijvoorbeeld een eigen onderneming op. Tijdens de open dag spraken we twee leerlingen die meedoen aan IBC. Ze vertelden dat ze vooral ook geleerd hadden dat iedereen in de groep eigen kwaliteiten en talenten hadden en dat ze zelf niet overal goed in kunnen zijn. Ze vulden elkaar goed aan wat de samenwerking ten goede kwam. Een mooie leerschool voor later.

Er zijn brugklassen voor mavo-plus, mavo-plus/havo, havo, havo/atheneum, gymnasium en voor hoogbegaafde kinderen biedt de school een zogenaamde Xs-gymnasiumklas aan.

Op 1 mavo-plus, 1 havo en 1 gymnasium biedt de school de mogelijkheid om te werken met iPads in de klas.

 

Dr.-Knippenbergcollege

Het Dr.- Knippenbergcollege is gelegen aan de Nachtegaallaan 40. In 2021 gaat de school verhuizen naar de nieuwe sport- en beweegcampus De Braak. Deze school voor mavo, havo en vwo biedt leerlingen de mogelijkheid om speciale leerroutes te volgen:

  1. Leerlingen die deze leerroute volgen kunnen Sport en bewegen kiezen als examenvak en leren sporten als skiën, rugby, duiken en boksen.
  2. De leerlingen krijgen bij deze leerroute opdrachten van bedrijven uit allerlei sectoren, zoals automotive, food, robotica, ict en duurzaamheid.
  3. Vorm en media. Leerlingen leren o.a. om kritisch en mediagewijs naar beelden te kijken, filmtechnieken, digitale fotografie, beeldbewerking en vaardigheden om actief deel te nemen aan de mediasamenleving.
  4. Vakoverstijgende projecten. De invulling hiervan is afhankelijk van het niveau (mavo/havo/vwo).

Van de eerste drie leerroutes krijgen de bezoekers van de open dag een filmpje te zien tijdens de bijeenkomsten voor groep 7 leerlingen.

Vanaf schooljaar 2018-2019 biedt de school domeinonderwijs aan voor leerlingen met het advies havo, havo/vwo en vwo.  In een apart gebouw is er een aparte instructieruimte met daarnaast ruimtes met de “leerlabs” en ateliers waarin ervaring centraal staan. In plaats van 50 minuten aardrijkskunde, 50 minuten geschiedenis en 50 minuten maatschappijleer worden meerdere vakken gecombineerd in 150 minuten instructie en vooral ervaren. De methodiek sluit goed aan bij het type onderwijs van Mondomijn uit Brandevoort. Het domeinonderwijs wordt vooralsnog aangeboden in de tweejarige brugklas havo/vwo.

Naast de brugklassen voor mavo, havo en vwo zijn er ook drie kansklassen. De leerlingen krijgen dan hetzelfde lesprogramma, maar de toetsen en begeleiding zijn aangepast. Nadat de leerlingen de kansklas heeft behaald, wordt een keuze gemaakt voor de rest van de middelbare school. De school werkt vanaf de brugklas met iPads.

 

Jan van Brabant college

Het Jan van Brabant college is gevestigd aan de Molenstraat en aan de Deltaweg. Op de vestiging op de Molenstraat wordt mavo, havo en vwo aangeboden. Tevens bieden zij dit tweetalig aan. Dit noemen ze tto onderwijs). De vestiging op de Deltaweg is een kleine school voor mavo en vmbo-g/t.

Bij het tweetalig onderwijs krijgen de leerlingen les in het Engels en in het Nederlands, waarbij ze werken met Engelstalige leermethodes. Uiteraard spreken ze veel Engels in de klas.

De school is, net als het Knippenbergcollege, een Brainportschool. Leerlingen gaan aan de slag met vraagstukken uit de praktijk, waarbij de school nauw samenwerkt met bedrijven en instellingen uit de regio. Een van de voorbeelden is een project over zonnepanelen. Leerlingen bezochten bedrijven en de gemeente om antwoord te vinden op de vraag of zonnepalen op hun school financieel haalbaar waren.

De school presenteert zich als een bètaschool, wat betekent dat de exacte vakken veel aandacht krijgen, wat ook tijdens de open dag goed te zien is. Zo werden er meerdere proefjes in het lab getoond en kregen bezoekers uitleg over de werking van een varkenshart. De school werkt samen met Jet-Net (Jongeren en Technologie netwerk Nederland) en bedrijven als Philips, ASML en TU/e om leerlingen “een kijkje in de techniekkeuken” te geven.

Alle leerlingen werken met een eigen Chromebook.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Erwin

Passie voor fotografie/video en speciaal natuurfotografie. Woonachtig in wijk Brandevoort en daar actief als redactie / fotografie voor Ditisonzewijk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *