“Onderwijs en kinderopvang in deze lastige tijd, is goed geregeld”

“In héle korte tijd hebben onderwijs, opvang, jeugdzorg en gemeente het samen voor elkaar gekregen om in deze lastige tijd het onderwijs en de kinderopvang goed te regelen voor alle Helmondse kinderen.” Dat zegt wethouder Cathalijne Dortmans.

Van 16 maart tot en met 6 april zijn alle scholen en de kinderopvang gesloten in verband met de corona-crisis. In deze periode kunnen alleen kinderen van ouders in cruciale beroepen én kinderen in kwetsbare situaties opvang krijgen. De gemeente Helmond, scholen en kinderopvangorganisaties hebben afspraken gemaakt over de opvang van deze kinderen.

Dortmans: “Kinderen krijgen thuis onderwijs op allerlei manieren. Voor kinderen die geen laptops hebben, is naar een oplossing gezocht. En voor kinderen van ouders in cruciale beroepen én kinderen in kwetsbare situaties is er plek bij een opvangorganisatie in de buurt. Er valt geen kind buiten de boot, en dat is – zéker in deze tijd die voor kinderen ook écht niet makkelijk is – het allerbelangrijkste.”

Opvang en noodopvang

Kinderen met ouders in cruciale beroepen worden opgevangen door hun eigen school of opvanglocatie, zodat kinderen zoveel mogelijk in de eigen buurt terecht kunnen.

Ook ouders die in de nacht opvang nodig hebben, óf die nog niet aangesloten zijn bij een opvanglocatie, kunnen gebruik maken van speciaal hiervoor aangewezen noodopvanglocaties. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de klantenservice van Spring Kinderopvang, via telefoonnummer 088 – 2088 300. De klantenservice coördineert de noodopvang namens alle Helmondse opvangorganisaties. Men is op de hoogte van de beschikbare mogelijkheden in Helmond.

Eén van die opvanglocaties, Vestein in Brandevoort, heeft daarbij ook een regionale functie voor kinderen uit de gemeenten Deurne en Laarbeek.

Kwetsbare kinderen

Voor sommige kinderen en jongeren is de situatie op dit moment extra moeilijk. Dat kan zijn omdat er thuis grote problemen ontstaan nu opvang en/of onderwijs zijn weggevallen. Denk aan kinderen met (gedrags-)problemen, of kinderen in een kwetsbare thuissituatie in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Ook voor deze kinderen is er noodopvang. Inmiddels hebben de scholen, opvangorganisaties, de GGD, de gemeentelijke gezins- en jongerencoaches, Veilig Thuis en de gecertificeerde instellingen in beeld gebracht om welke kinderen het gaat. Zij kunnen terecht bij de scholen en instellingen waar ze normaal al naar toe gaan. Het is belangrijk dat zij zoveel mogelijk in een bekende omgeving zijn. Een aantal van deze kinderen is afgelopen weken ook al opgevangen op school. Er is dagelijks contact met deze gezinnen door kinderopvang, school, door een gezins- of jongerencoach of door jeugdhulp.

Onderwijs op afstand

Het onderwijs op afstand is door alle Helmondse scholen geregeld. Zij doen dat elk op hun eigen manier, passend bij hun eigen onderwijsaanbod én bij hun kinderen. Goede voorbeelden stemmen zij onderling af. Daar waar het nodig is worden kinderen voorzien van laptops of tablets. Daarvoor zijn extra mogelijkheden in het leven geroepen:

  • De gemeente Helmond heeft extra geld beschikbaar gesteld voor het aanvragen van een laptop bij de Stichting Leergeld. Kinderen die vallen in de doelgroep minima (inkomen huishouden onder 120% bijstandsnorm), én die de laptop nodig hebben om onderwijs op afstand te kunnen volgen, kunnen een aanvraag doen bij de Stichting Leergeld.
  • Daarnaast heeft minister Slob 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aanschaf van laptops. Schoolbesturen konden hiervoor een aanvraag indienen bij SIVON. Op 30 maart krijgen zij bericht of hun aanvraag gehonoreerd wordt.
  • Daar waar er vervolgens tóch nog extra laptops nodig zijn, heeft Brainport Development aangeboden om te zoeken naar mogelijkheden om de scholen hierbij te helpen.

Op de website van het Samenwerkingsverband Helmond Peelland (https://po.swv-peelland.nl) zijn bovendien veel tips en informatie te vinden voor zowel ouders als professionals over onderwijs op afstand.

Leerlingenvervoer

Ook het leerlingenvervoer is in de periode van 16 maart tot en met 6 april alleen mogelijk voor kinderen van ouders in vitale beroepen. Ouders met vragen over het leerlingenvervoer van hun kind kunnen hierover contact opnemen met het KCC van de gemeente Helmond via telefoonnummer 14 0492.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Ditisonzewijk.nl Paula van Hout

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *