Nog even uitstel betaling huur voor verenigingen en organisaties

Vanaf nu, begin juli, start de gemeente Helmond de heffing van gemeentelijke belastingen weer op. Organisaties en verenigingen die een pand van de gemeente huren, hoeven ook voor de maanden juli, augustus en september nog geen huur te betalen. Deze tijd krijgen ze omdat Helmond nog bezig is met een aangepast plan voor noodmaatregelen.

Deze steunmaatregel was en is niet bedoeld voor de verhuur van gemeentelijke woningen, gronden en erfpacht. Daar waar de nood écht acuut en niet anders is op te lossen, zal Helmond vanuit bestaande middelen direct ondersteuning bieden.

Door de coronacrisis was er de sluiting van onder meer horeca, culturele instellingen, sportverenigingen en wijkgebouwen. Dit werd gevolgd door de ‘invoering’ van de 1,5 meter samenleving. Alles bij elkaar leidde dit ertoe dat veel instellingen minder inkomsten hadden, terwijl de kosten meestal gewoon doorliepen.

Er blijken grote verschillen te zijn in de mate waarin organisaties zijn getroffen. Inkomsten vielen weg zoals van contributies, horeca, tickets of sponsoring. Helmond ziet grote verschillen die om maatwerk vragen. Daarom is er een integraal plan nodig, Dit wordt voor 1 september gepresenteerd.

Ondertussen vindt de gemeente het wel verantwoord om bijvoorbeeld weer belastingen te innen zoals bijvoorbeeld ozb, rioolheffing, of hondenbelasting. De gemeente gaat vanaf september op een soepele manier te werk.  Eerste stap hierin is een kosteloze betalingsherinnering waarin belastingplichtigen worden gewezen op de mogelijkheden om uitstel van betaling aan te vragen, aanslagen gespreid te betalen of (voor inwoners) eventueel kwijtschelding aan te vragen.

Foto: Hans Choufoer

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Ditisonzewijk.nl Paula van Hout

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *