Nieuwe vorm medezeggenschap voor MEE De Meent Groep

17 september tekende de Cliëntenraad van MEE De Meent Groep een nieuwe medezeggenschapovereenkomst. In deze overeenkomst spreken de Cliëntenraad en MEE af hoe de medezeggenschap bij MEE De Meent Groep is geregeld.

De Cliëntenraad spreekt officieel namens alle cliënten van MEE De Meent Groep. Ze praat mee over het inhoudelijke beleid van MEE en houdt de uitvoering ervan goed in de gaten. Zij geeft de bestuurder gevraagd en ongevraagd advies. De Cliëntenraad overlegt regelmatig met de bestuurder en jaarlijks met de Raad van Toezicht.

MEE De Meent Groep heeft cliënten in Noord en Midden Limburg, Zuidoost Brabant, Noordoost Brabant, regio Tilburg en regio ’s-Hertogenbosch. Om zoveel mogelijk cliënten uit deze regio’s te bereiken, spreken de Cliëntenraad en de regiomanagers samen af hoe cliënten uit deze regio’s hun stem kunnen laten horen. Dat kan bijvoorbeeld via een klankbordgroep, themabijeenkomsten, cliëntbijeenkomsten en/of de inzet van ervaringsdeskundigen. Dit kan per regio verschillen. Zo krijgt de Cliëntenraad vanuit het hele werkgebied signalen en informatie en kan daarmee echt spreken namens alle cliënten.

 

Lees hier meer over de Cliëntenraad.

Stichting MEE Zuidoost Brabant

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Stichting MEE Zuidoost Brabant

Missie Ons ideaal is een inclusieve samenleving waarin mensen met een beperking gewoon kunnen deelnemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *