Make-over voor Neerwal en Broederwal

Op dinsdag 11 december 2018 presenteerde de gemeente Helmond haar plannen voor de bomen op de Neerwal en de Broederwal. De gemeente wil al langere tijd de bomen die tussen de parkeervakken staan verwijderen. Destijds hebben de bewoners met een handtekeningenactie duidelijk gemaakt dat ze niet willen dat er veel groen verdwijnt. De gemeente heeft naar aanleiding daarvan een nieuw plan gemaakt.

Het plan in het kort

 • De bomen tussen de parkeervakken gaan verwijderd worden. De parkeervakken worden iets langer.
 • De paden aan de kant van de groenzone worden verhard, zoals dat nu ook in de ecozone is gedaan.
 • Deze verharde paden worden iets breder, zodat het voor kinderwagens, rolstoelen en rollators beter toegankelijk wordt.
 • De bastions (bij de “stadsmuren”) worden voorzien van meer groen. Daarbij onderscheidt de gemeente drie verschillende bastions:
 • Als eerste: de bruggehoofden, waar men De Veste in en uit kan gaan, worden uniform. De bastion bij de Biezenlaan dient als voorbeeld voor de anderen.
 • Als tweede: drie bijzondere bastions, namelijk het station, de waterinlaat (ter hoogte van de Middellaan) en de wateruitlaat (Broederwal t.h.v. De Lindt). Hier komt geen groen bij, maar de paden worden wel verhard.
 • Als derde: de “hoekpunten” worden voorzien van groen. Hierbij wordt zoveel mogelijk symmetrie nagestreefd. Een deel zal verhoogd gras krijgen, andere hoekpunten zullen voorzien worden van bomen met roze of witte bloesem.

Afweging: boomwaarden versus boombezwaren

Bij de afweging van dit plan zijn de algemene belangen (boomwaarden) vergeleken met de individuele belangen van de inwoners (boombezwaren). Bij de boomwaarden kun je denken aan:

 • Structuur en identiteit
 • Historische kwaliteit
 • Gezondheid
 • Beleving en welbevinden
 • Hogere waarde onroerend goed
 • Biodiversiteit

Bij boombezwaren gaat het om zaken als:

 • Risico op omwaaien of op uitbreken takken
 • Bladafval, vallende vruchten, zaden, pluis
 • Schade door wortels, struikelgevaar
 • Schaduw, uitzichtbelemmering
 • Vogelpoep
 • Allergieën

Wat verder meespeelt is het nieuwe beleid van de gemeente dat bomen meer ruimte moeten hebben. Nieuwe bomen in Helmond krijgen een ruimte van 5 bij 5 meter en een diepte van 1 meter. Dat is veel meer dan de oude normen die werden gehanteerd ten tijde van de aanleg van de bomen in De Veste.

Reacties

Na de presentatie door de gemeente was er voldoende tijd voor het stellen van vragen. De ruimte om iets aan de plannen te wijzigen waren minimaal. De voornaamste kritiek uit de zaal ging over het verdwijnen van de bomen bij de parkeervakken, waardoor er een lange rij auto’s (en overdag een lange rij met stenen) voor de huizen komt, zonder groen. De vele suggesties van bewoners om toch iets van groen terug te brengen bij de parkeervakken werden door de medewerkers van de gemeente Helmond verworpen. Wel namen ze enkele vragen en suggesties mee om verder uit te zoeken. Het ging dan bijvoorbeeld over de mogelijkheden om meer bomen te plaatsen in de ecozone ter hoogte van de hoogspanningsmasten en om groen terug te plaatsen naast het spoor (waar voorheen wilgen stonden), zodat het “lelijke uitzicht” weer zou verdwijnen.

Planning

De uitvoering van de plannen staan gepland voor 2019.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Erwin

Passie voor fotografie/video en speciaal natuurfotografie. Woonachtig in wijk Brandevoort en daar actief als redactie / fotografie voor Ditisonzewijk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *