Logeerhuis Plezant voor dementerenden kan doorgaan

Logeerhuis Plezant kan structureel doorgaan als logeervoorziening voor mensen met dementie. Volgens burgemeester en wethouders is het succes van het logeerhuis te danken aan de goede samenwerking van betrokken partijen.

In 2018 is in de Peelregio gestart met https://www.zorgboog.nl/locaties/plezant-logeerhuisPlezant, een logeervoorziening voor mensen met dementie ter ontlasting van de mantelzorger. Het logeerhuis is gevestigd in Lieshout en is een samenwerkingsproject tussen De Zorgboog, Zorgverzekeraar CZ en de zes Peelgemeenten. Inwoners van de Peelregio kunnen zonder indicatie gebruik maken van Plezant. De driejarige projectperiode loopt dit jaar af. Op basis van de positieve evaluatie van de afgelopen twee jaar hebben alle participanten ingestemd met het continueren van Plezant.

Uitdagingen

De drempel om gebruik te maken van een logeervoorziening, is bij zowel de mantelzorgers als de gasten hoog. Ervaringsverhalen, open dagen en de optie van proefslapen konden mensen uiteindelijk overtuigen.

De zorg is intensief en de steeds wisselende groepssamenstelling maakt het proces complex. Dat vraagt veel van zowel professionals als vrijwilligers. Er is extra professionele inzet gekomen en de vrijwilligers krijgen scholing en coaching aangeboden.

Plezant heeft in 2019 meegedaan aan een pilot logeerzorg, als onderdeel van het Programma Langer Thuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In het vervolg hierop is door de Tweede Kamerleden Bergkamp (D66) en Laan (VVD) verzocht om nog enkele vervolgpilots te organiseren voor structurele logeerzorg. Ook hiervoor is Plezant gekozen als een van de locaties in 2020. Voor beide pilots is incidentele subsidie ontvangen van het Rijk, waardoor de begroting van Plezant gedurende de projectperiode sluitend is.

Volgens B. en W. is de informele zorg – in de vorm van vrijwilligerswerk en mantelzorg een onmisbare schakel om mensen langer thuis te laten wonen. Het aantal inwoners dat mantelzorgtaken verricht neemt de afgelopen jaren toe.

Vorig jaar zijn door de gemeente Helmond een aantal zaken in gang gezet die ertoe moeten leiden dat mantelzorgers beter worden ondersteund.

Foto via: Plezant-logeerhuis

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Ditisonzewijk.nl Paula van Hout

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *