Kunstkwartier Helmond zoekt Voorzitter Raad van Toezicht

Kunstkwartier Helmond zoekt Voorzitter Raad van Toezicht

Voor de Raad van Toezicht van Kunstkwartier zoeken wij een voorzitter met een hart voor kunst en kunsteducatie | Vacature voor een onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 06-12-2019

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) is het toezichthoudende, controlerende en adviserende orgaan van Kunstkwartier. De RvT bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter. De RvT ontleent haar kracht uit haar samenstelling: een combinatie van ervaring, deskundigheid en de onafhankelijkheid van de leden. Daarnaast streeft de Raad naar een evenwichtige spreiding in leeftijd en voldoende diversiteit.

Binnen de RvT zijn de volgende expertisegebieden op strategisch niveau verdeeld over de leden (in willekeurige volgorde):

 • politieke en bestuurlijke kennis en ervaring in het werkgebied van Kunstkwartier;
 • kennis van en ervaring op het gebied van financiën, fondsenwerving, acquisitie;
 • kennis van en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling;
 • kennis van en ervaring op het gebied van juridische aspecten van de organisatie.

De RvT houdt op stimulerende en kritische wijze toezicht en concentreert zich op de hoofdlijnen. De leden van de RvT laten zich in hun werk leiden door het maatschappelijke, culturele en economische belang van de organisatie en wegen de belangen af van allen die bij de organisatie zijn betrokken (stakeholders). De werkwijze van de RvT is vastgelegd in een reglement. De leden van de RvT ontvangen geen salaris of andere beloning voor hun werkzaamheden, afgezien van een passend bedrag per bijgewoonde vergadering. Het bestuur is opgedragen aan de directeur-bestuurder. Het wordt zeer gewaardeerd als de leden van de RvT aanwezig zijn bij enkele jaarlijkse evenementen.

Algemene profielkenmerken van leden van de Raad van Toezicht

 • Hebben sterke affiniteit met de culturele sector en zijn geïnteresseerd in de rol die
  cultuur speelt in de samenleving in het algemeen en in relevante sectoren, zoals
  onderwijs in het bijzonder;
 • Zijn betrokken en relationeel onafhankelijk;
 • Zijn integer en alert op mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling;
 • Beschikken over goede communicatieve en relationele vaardigheden.

Over de functie
In de Raad van Toezicht van Kunstkwartier is per 1 februari 2020 plaats voor een nieuwe
kandidaat die de rol van voorzitter kan vervullen. De voorzitter staat aan het hoofd van de
RvT en leidt de vergaderingen van de Raad. Deze vinden 5 tot 6 maal per jaar plaats.
Daarnaast onderhoudt hij of zij de contacten met de directeur-bestuurder in een bilateraal
periodiek overleg en is er twee maal per jaar een overleg met de Ondernemingsraad van
Kunstkwartier. Tenslotte voert de voorzitter jaarlijks een functioneringsgesprek met de
directeur-bestuurder. De voorzitter is een van de boegbeelden en ambassadeurs van de
instelling.

Functie-eisen
De individuele deskundigheid die we zoeken is gericht op algemeen bestuurlijke ervaring,
een goed ontwikkelde politieke radar, inzicht in maatschappelijke verhoudingen en bij
voorkeur een netwerk binnen het publieke domein in het werkgebied van de organisatie.

Procedure
Het nieuwe lid van de RvT wordt via een open procedure geworven. De vacature wordt
gepubliceerd op de site en op de LinkedIn pagina van de organisatie. Tevens zal het netwerk
actief worden benaderd om kandidaten te attenderen op de vacature en uit te nodigen om
te reageren. De benoemingsadviescommissie bestaat uit de leden van de Raad van Toezicht.

De gesprekken vinden plaats vanaf 15 december 2019 tot 15 januari 2020, zodat we voor
februari 2020 tot een benoeming kunnen komen.

Geïnteresseerd? Reacties in de vorm van een korte motivatie en een curriculum vitae kunt u
tot en met 6 december sturen naar vacature@kunst-kwartier.nl

Voor meer informatie over de functie kunt u zich wenden tot de huidige voorzitter van de
Raad van Toezicht, de heer S. Ferwerda (06-57330145 of 0492-533735) of tot de
plaatsvervangend voorzitter, mevrouw M. Blom (06-44842450)


Meer-Ditisonzewijk-Helmond-digitaal-nieuws.
De onderstaande linken zijn aanklikbaar:
Tip de redactie 
Ditisonzewijk ism Omroep Helmond 
Heb je een nieuws of agenda-item, leuke foto’s, video’s over Helmond en wil je het delen,
stuur ze dan in naar onze redactie!! Zo weten we wat er leeft en speelt in uw wijk!!
 Telefoon: 088 166 67 00
 Of stuur ons een bericht via onze Facebookpagina in Uw wijk, Instagram of Twitter
Website:    www.ditisonzewijk.nl
E.mail:       info@ditisonzewijk.nl
Facebook: Ditisonzewijk-Helmond
Twitter:     @ditisonzewijk
Google+     Ditisonzewijk
Videokanaal: www.ditisonzewijk.tv
Instagram: www.instagram.com/ditisonzewijk.nl
Actuele berichten Helmond-Ditisonzewijk op: Facebook
#Agenda #Helmond #Cultuur #Kunst #Calamiteiten #Evenementen #Zakelijk.
De meest complete uitagenda van Helmond, activiteiten en evenementen in Helmond, zoals concerten, festivals en voorstellingen. Startpagina per wijk, Overzicht-ondernemers in de wijk, Wijkfoto’s en DitisonzewijkTV, ofwel alles digitaal te vinden uit jouw eigen wijk (stad) in Helmond. Ook op Youtube weten wat er speelt in uw eigen wijk? Abonneer je dan gratis op ons Youtube kanaal: KLIK HIER!

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *