Koning en staatssecretaris Van Ark op werkbezoek in Helmond in het kader van veiligheidsbeleid en veiligheidscultuur

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft samen met staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op dinsdagmiddag 17 december een werkbezoek gebracht aan Schunk Xycarb Technology in Helmond. Het bezoek stond in het teken van veiligheidsbeleid en veiligheidscultuur op de werkvloer.

Uit cijfers van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat werknemers steeds vaker betrokken zijn bij ernstige ongevallen op het werk. Veiligheid en gezondheid op het werk staat of valt met de cultuur in het bedrijf. Veilig werk is niet vanzelfsprekend en het is van belang dat bedrijven werk maken van veilige arbeidsmiddelen, veiligheidsprocedures en het voorkomen van ongevallen.

Bij Xycarb zijn in 2014 twee medewerkers om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Hierna is gewerkt aan het verbeteren van de veiligheidscultuur en er is een meerjarig veiligheidsplan opgesteld. Sinds 2016 wordt de productie van Xycarb jaarlijks één dag stilgelegd om gezamenlijk tijd te besteden aan veiligheid. Tijdens deze veiligheidsdag worden oefeningen gedaan, lezingen gegeven en gaan medewerkers in gesprek over veiligheid.
Nabestaanden van de slachtoffers van het arbeidsongeval zijn betrokken bij de veiligheidsverbeterplannen van Xycarb en zijn actief als vrijwilliger bij de stichting Arbeidsongevallen. De keuzes en ervaringen van de nabestaanden zijn voor de Inspectie SZW een inspiratiebron geweest om een project op te zetten over de cultuur van gezond en veilig werken.

De Koning en de staatssecretaris hebben met medewerkers van Xycarb, nabestaanden van de slachtoffers van het ongeval en met de Inspectie SZW gesproken over de achtergronden en de inhoud van het veiligheidsbeleid van Xycarb en over de rol van de Inspectie. Na het gesprek volgde een rondleiding door een deel van de productielocatie waarbij onder meer aandacht was voor de praktijk van de veiligheidsmaatregelen en het veiligheidsbeleid. Afsluitend gingen Koning Willem-Alexander en staatssecretaris Van Ark in gesprek over de veiligheidscultuur bij bedrijven en over de rol van de Inspectie SZW met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, vakbonden en brancheorganisaties.

Schunk Xycarb Technology produceert koolstof dragers voor schijven waarop chips voor computers en ledverlichting worden gemaakt. De dragers worden voorzien van een laagje silicum carbide, op diamant na het hardste materiaal. Het bedrijf is wereldwijd marktleider in dragers voor de led-markt.

Het bezoek met staatssecretaris Van Ark is het vijftiende in een reeks van bezoeken van de Koning met ministers en staatssecretarissen. De Koning krijgt bij deze werkbezoeken te zien hoe een belangrijk onderdeel van het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk en gaat daarbij in gesprek met betrokkenen.


RVD, nr. 307

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *