Kerk gaat weer open

Vanaf het eerste weekend van juli zullen de klokken in onze Damiaanparochie weer luiden op de vertrouwde tijden voor de Mis. De kerkdeuren mogen weer open als wij ons houden aan voorschriften die door de Nederlandse Bisschoppenconferentie i.s.m. het RIVM zijn opgesteld. In de handleiding leest u daarover.

Eerste communicanten

Wij hebben het mogelijk gemaakt dat eerste communicanten dit schooljaar nog hun communie kunnen vieren met alternatieve keuzes in september of volgend jaar mei. Alle communicanten zijn hiervan op de hoogte.

Doop

Een doop kan weer gevierd worden onder voorbehoud van een klein gezelschap van slechts de ouders, peetouders en grootouders. Vanzelfsprekend horen de broertjes en zusjes van de dopeling er ook bij.

Huwelijksvieringen

Huwelijksvieringen zijn mogelijk met maximaal 100 personen.

Uitvaarten

Uitvaarten zijn mogelijk met maximaal 100 personen. Weliswaar kan er niet gezongen worden maar orgelspel is mogelijk en andere instrumentale muziek.

Wij zijn blij dat de deuren weer open kunnen die ons de mogelijkheid geven om in het ‘nieuwe normaal’ te vieren.

Opvolging diaken Ton Schepens

In de ontwikkelingen voor de opvolging van diaken Ton Schepens heeft er een hapering voorgedaan zodat zijn opvolging vertraagd is. Wel is in het parochiebestuur besloten dat Ton op 15 juli op bescheiden manier afscheid neemt zodat hij de vrijheid heeft om alleen nog datgene in de parochie te doen wat hij verkiest. In het weekend van 29/30 augustus is het plan om dit te vieren in de kerken met een receptie in de tuin van de pastorie van Stiphout.

Pastoor Jo van Kessel

Er zal ook een laatste keer zijn waarop onze vertrouwde pastoor Jo van Kessel voorgaat in de eucharistie. Daarna zal pastoor Swagemakers de eucharistievieringen verzorgen in Stiphout. Dit heeft als gevolg dat de tijden van de vieringen worden gewijzigd.

Vieringen

Tijden vieringen in de parochie Heilige Damiaan de Veuster v.a. 1 augustus.
Zaterdag 17:00 uur Goddelijke Voorzienigheid & Sint Anna (Helmond-West)
Zaterdag 19:00 uur Sint Lucia (Mierlo-Hout)
Zondag 9:30 uur Sint Lucia (Mierlo-Hout)
Zondag 11:00 uur Sint Trudo (Stiphout)

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Parochie Damiaan de Veuster

Bij het samengaan van de voormalige Sint Luciaparochie / Goddelijke Voorzienigheid - Sint Anna en de St.Trudoparochie en de Parochie van Maria ten Hemelopneming, is de naam van de nieuwe parochie: Parochie Heilige Damiaan de Veuster. Genoemd naar Pater Damiaan de Veuster die op 11 oktober 2009 in Rome Heilig is verklaard.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *