Bereikbaarheid een kerntaak van de gemeente!

De VVD is van mening, dat zorgen voor een goede bereikbaarheid een kerntaak is van de gemeente. Onze ligging in de Brainport regio en grenzend aan de Peelregio vraagt om adequate infrastructurele maatregelen, zowel over de weg als over het water. Wij hebben een voortrekkersrol door onze Automotive Campus, maar Smart Mobility alleen is niet genoeg, het is en….en!

Bereikbaarheid is van het grootste belang voor onze inwoners en voor de bedrijven die gevestigd zijn in onze stad. Goede bereikbaarheid trekt nieuwe bedrijven aan en zorgt voor banen, waarmee mensen in hun directe woonomgeving, werk kunnen vinden. Dit is voor ons als Helmond een win – win situatie. Daarom pleiten wij voor een goede ontsluiting. Van Oost naar West kan de verbinding veel beter (A 67 verbreding), daarnaast is een goede Noord- Zuid verbinding van levensbelang.

Bereikbaarheid Helmond van groot economisch belang!

Ook een betere aansluiting met het midden van het land is noodzakelijk De N279 is naar verwachting in 2022 klaar en voldoet aan de behoefte tot 2030.  De VVD is echter van mening dat het in het belang van de stad is dat deze weg op termijn 2 x 2 rijstroken gaat krijgen. Vanaf Veghel is dit reeds het geval. De wereld houdt niet op bij Eindhoven Airport of Veghel, waar als gevolg van een betere infrastructuur de economische bedrijvigheid flink is aangetrokken.

 

Een provinciaal en landelijk netwerk van bestuurders van groot belang.

Willen we als stad onze bereikbaarheid gaan verbeteren dan kunnen we dit niet zonder de hulp van provinciale en landelijke overheid. Als landelijke partij heeft de VVD een uitgebreid netwerk van provinciale en landelijke bestuurders. De VVD is (in tegenstelling tot lokale partijen) in staat om deze zaken op de politieke agenda te krijgen en de ambities van Helmond waar te maken.

Bent U dezelfde mening toegedaan als de VVD Helmond, stem dan op 21 maart a.s.

VVD lijst 3, Jeanne Janssen nr.3.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de grootste landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *