Integraal Expertisecentrum Ouderen Helmond-Peelland

GGZ Oost Brabant, Savant Zorg en de Zorgboog hebben de handen ineengeslagen om in 2020 een Integraal Expertisecentrum Ouderen Helmond-Peelland (IECO) te ontwikkelen.  Met dit centrum willen we de deskundigheid van de GGZ en die van de VVT bundelen en versterken ten behoeve van kwetsbare ouderen met ernstig probleemgedrag. Om het samenwerkingsproject op te zetten, is gezocht naar een ervaren en gedreven ‘kwartiermaker’. Deze is gevonden in de persoon van Corrie van der Gaarden, momenteel afdelingshoofd woonverpleging bij de Zorgboog. Ze start als projectleider IECO.

Door demografische ontwikkelingen neemt in geheel Nederland en dus ook in de regio Helmond-Peelland het aantal kwetsbare ouderen met ernstige gedragsproblematiek toe. Zorgorganisaties GGZ Oost Brabant, Savant Zorg en de Zorgboog zien het als een gemeenschappelijke taak en verantwoordelijkheid om een goed zorgaanbod voor deze doelgroep te organiseren in de regio Helmond-Peelland. Met het Integraal Expertisecentrum Ouderen willen zij ervoor zorgen dat kwetsbare ouderen met ernstig probleemgedrag in de regio de juiste zorg op de juiste tijd en juiste plaats krijgen.

Optimaliseren ketenzorg

De expertise kan straks worden ingezet voor alle zorgvormen. Dus voor zowel ouderen die wijkzorg ontvangen en voor ouderen die kortdurend worden opgenomen als voor cliënten van woonzorglocaties. Consultatie, observatie en diagnostiek vindt in principe ambulant plaats, op de woonlocatie van de individuele cliënt. Indien nodig, heeft het centrum een klinische opnamemogelijkheid voor maximaal negen cliënten.

Door het opzetten van een expertisecentrum willen de drie zorgorganisaties tevens de ketenzorg rond kwetsbare ouderen met ernstige gedragsproblematiek verder optimaliseren. Het IECO gaat onderdeel uitmaken van de regionale keten voor kwetsbare ouderen.

GGZ Oost Brabant

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door GGZ Oost Brabant

Wij staan voor 'gezondheid die je je eigen familie gunt' en zijn er voor burgers met complexe psychische zorgvragen. Voor hen bieden wij veilige menslievende zorg 'in het Brabantse land'.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *