Inspreken over de gemeentebegroting 2020

De gemeenteraad heeft dinsdag 24 september de Programmabegroting 2020 in ontvangst genomen. Hierin staat waaraan het gemeenschapsgeld volgend jaar wel en niet wordt uitgegeven. Inwoners, organisaties en instellingen uit Helmond kunnen de gemeenteraad laten weten wat zij van de plannen vinden die in de Programmabegroting staan. Dit kunnen zij doen voorafgaand aan de bespreking van de begroting bij de commissievergaderingen van 29 en 30 oktober. Op beide avonden kan er ingesproken worden om 18.30 uur. Hiervoor dient men zich van te voren aan te melden bij de raadsgriffie.

Bespreking in commissies

De begroting wordt eerst besproken in de twee adviescommissies. Op 29 oktober vergadert de commissie Inwoners over de programma’s Veiligheid en handhaving, Werk en inkomen, Zorg en welzijn, Jeugd en onderwijs en Bestuur en organisatie. Op 30 oktober is het de beurt aan de commissie Omgeving. Daar worden de programma’s Cultuur, Sport en recreatie, Economisch beleid en werkgelegenheid, Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, Stedelijke vernieuwing, Verkeer en mobiliteit, Openbare ruimte en natuurbescherming en Milieu besproken. Beide commissievergaderingen beginnen om 18.30 uur en duren tot ongeveer 22.30 uur. Ze worden gehouden in de raadzaal, iedereen is hierbij van harte welkom.

Mening inwoners is belangrijk

De gemeenteraad vertegenwoordigt de Helmondse inwoners, organisaties en instellingen. Daarom wil de raad graag weten wat inwoners vinden van de plannen voor het volgend jaar.

Aanmelden

Helmondse inwoners, organisaties en instellingen kunnen inspreken over de begroting. Dat kan tijdens één van de twee commissievergaderingen op 29 en 30 oktober (afhankelijk van het onderwerp, zie hierboven). Wilt u inspreken, stuur dan een mailtje naar raadsgriffie@helmond.nl. Zet daarin uw naam, (eventueel) organisatie, telefoonnummer, het onderwerp waarover u wilt inspreken en op welke dag. Degenen die zich aangemeld hebben, krijgen vijf minuten spreektijd aan het begin van de commissievergadering (om 18.30 uur).
Insprekers kunnen zich aanmelden tot uiterlijk vrijdag 25 oktober 16.00 uur

Inhoudelijke behandeling

Na de commissievergaderingen stelt de gemeenteraad op dinsdag 5 november aanstaande de begroting vast. Alle fracties geven hun mening over de begroting en stellen vragen aan het college. De burgemeester en wethouders geven vervolgens antwoord op de vragen en er wordt gediscussieerd over de begroting. Tot slot stemt de raad of de begroting wordt vastgesteld of dat er nog zaken gewijzigd worden. Deze vergadering begint om 16.30 uur in de raadzaal. Inwoners zijn hierbij eveneens van harte welkom. De vergadering is ook online te volgen via de link: https://helmond.raadsinformatie.nl/live.


Meer-Helmond-Ditisonzewijk-digitaal-wijk-nieuws.
De onderstaande blauwe linken zijn aanklikbaar:
E.mail:  info@ditisonzewijk.nl

Website:    www.ditisonzewijk.nl
Facebook:  Helmond-Ditisonzewijk
Twitter:     @ditisonzewijk
Google+     Ditisonzewijk
Videokanaal: www.ditisonzewijk.tv
Instagram: www.instagram.com/ditisonzewijk.nl
Actuele berichten Helmond-Ditisonzewijk op: Facebook

Agenda-Helmond, Cultuur, Kunst, Calamiteiten, Evenementen,Zakelijk,
Startpagina per wijk, Overzicht-ondernemers in de wijk, Wijkfoto’s,
DitisonzewijkTV, ofwel alles digitaal te vinden uit jouw eigen wijk (stad) in Helmond.
Ook op Youtube weten wat er speelt in uw eigen wijk?
Abonneer je dan gratis op ons Youtube kanaal: KLIK HIER!

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Gemeente Helmond afd. Persdesk

Bron: Gemeente Helmond afd. Communicatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *