Insectenhotel Natuurmarkt 9 juni

9 juni organiseert het Natuurplatform Helmond weer de natuurmarkt in de Warande. Een drukbezochte markt in het teken van natuur, milieu en educatie, zonder commerciële doeleinden. Voor dit jaar staat een interessante activiteit voor de kinderen op stapel bij IVN vogelwerkgroep. Zij gaan met hulp van kinderen een groot insectenhotel bouwen. Contact met het bestuur van het dierenpark en met de gemeente leverde enthousiaste reacties op. Dat heeft erin geresulteerd dat de vogelwerkgroep voortvarend van start gegaan is met de voorbereidingen om tijdens de Natuurmarkt de nodige materialen bij de hand te hebben om kinderen te laten helpen. Vervolgens zal het insectenhotel na 9 juni rond de zwaluwentil in dierenpark de Warande worden geplaatst.

Dieren trekken insecten aan en hebben er last van en zwaluwen zijn dol op insecten, dus dat is een win-win situatie.

natuurmarkt_hommels_wespen natuurmarkt_vlechten

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door IVN Helmond

Het IVN is het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Overal in het land bestaan lokale IVN-afdelingen die zijn aangesloten bij de landelijke vereniging. De vereniging organiseert activiteiten die schoonheid van de natuur te laten ervaren. Het streven daarbij is het stimuleren van plezier, verwondering en aandacht, betrokkenheid, zorg en verantwoordelijkheid voor natuur en milieu. Het IVN wil het natuur- en milieubesef bevorderen in de breedste zin van het woord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *