inbouwen neststenen in nieuwbouwproject Heistraat Helmond 13 november, 13 uur

De gemeente Helmond maakt zich samen met vier andere Brabantse gemeenten sterk voor het verbeteren van de natuurwaarden in het stedelijk gebied. In samenwerking met het provinciebestuur is zodoende het plan Natuurbod B5 tot stand gekomen. Al enkele jaren worden via deze kapstok ook in Helmond plannen ontwikkeld die de stedelijke natuur versterken. Een van de speerpunten daarbij is het verbeteren van de leefomstandigheden van vleermuizen, zwaluwen en huismussen. Bij alle renovatie- en nieuwbouwprojecten worden woningcorporaties, projectontwikkelaars en aannemers gestimuleerd om niet alleen te bouwen voor menselijke bewoners maar ook te zorgen voor vogels en zoogdieren.

Op 13 november wordt in het nieuwbouwproject Zonnevlinder aan de Heistraat in Helmond tijdens een feestelijke bijeenkomst een aantal neststenen ingebouwd voor gierzwaluwen en voor vleermuizen. Dit gebeurt in aanwezigheid van vertegenwoordigers van Zoogdiervereniging Nederland, Vogelbescherming Nederland, Woonpartners, aannemer Reuversbouw en vertegenwoordigers van IVN-Helmond. De Vogelwerkgroep van IVN maakt zich al jaren sterk voor verbetering van de leefomstandigheden van de gierzwaluw in deze stad. Desondanks daalt het aantal broedparen gestaag maar men zet nu middels het B5-project alles op alles om het deze vogel zo goed mogelijk naar de zin te maken. Het aanbieden van nieuwe broedgelegenheid is daarbij een eerste maar belangrijke stap. Ook de beschermde vleermuizen binnen Helmond krijgen volop aandacht doordat verloren gegane woonruimte bij sloop nu wordt gecompenseerd in dit nieuwbouwproject.

Woensdag 13 november om 13 uur, Zonnevlinder Heistraat Helmond

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door IVN Helmond

Het IVN is het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Overal in het land bestaan lokale IVN-afdelingen die zijn aangesloten bij de landelijke vereniging. De vereniging organiseert activiteiten die schoonheid van de natuur te laten ervaren. Het streven daarbij is het stimuleren van plezier, verwondering en aandacht, betrokkenheid, zorg en verantwoordelijkheid voor natuur en milieu. Het IVN wil het natuur- en milieubesef bevorderen in de breedste zin van het woord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *