Hoe Holland Casino zich voorbereid op de nieuwe markt

De veranderingen in de wetgeving leiden er toe dat Holland Casino zich mag en kan begeven op nieuwe markten. Holland Casino heeft als honderd procent eigenaar van de Nederlandse overheid de lastige situatie gehad dat zij zich tot nu toe alleen konden begeven in de fysieke wereld van de casino’s. De overheid heeft tot nu toe alleen vergunningen afgegeven voor de kansspelen in de gebouwen. Voor de online wereld was dit door de overheid nog niet geregeld en dus mocht Holland Casino nog niet online kansspelen aanbieden.

Nieuwe aanpassingen door nieuwe wetgeving

De overheid zal echter licenties voor de Wet Kansspelen op afstand gaan invoeren. Dit houdt in dat vanaf 1 juli 2020 de eerste aanvragen kunnen worden gedaan, een start met de wetgeving zal gebeuren per 1 januari 2021 en als laatste stap zal de vrijgave en legaal deelnemen aan de kansspelen online worden uitgevoerd.

De online aanbieders van kansspelen zijn zeer enthousiast over de legale mogelijkheden die worden geboden. In eerste instantie was er wel veel kritiek op de kansspel belasting die wordt geheven van 29% op de winsten die worden behaald door exploitatie, maar de eenvoud van de uitvoering van de regelgeving zorgt wel voor een verlichting van de regeldruk.

In aanvulling op het relatief hoge percentage van kansspel belasting, is dat de regelgeving ten aanzien van de wet op de kansspel belasting op afstand nog veel aan informatie nog niet biedt. De handhavingsmaatregelen die worden uitgevoerd door de toezichthouders zijn zeer streng, maar de communicatie op welke wijze de regels moeten worden geïnterpreteerd en moet worden uitgevoerd zijn niet duidelijk opgenomen.

De uitvoering met sociale verantwoordelijkheid

De nadruk zal moeten komen te liggen op de lange termijn waarde die een deelnemer aan een kansspel heeft voor de online aanbieders. Niemand heeft er baat bij dat een deelnemer in één dag of één week zijn of haar geld volledig heeft gebruikt en niet meer het plezier kan beleven dat bedoeld is door de online kansspelen aan te bieden.

De aanbieders, waaronder Holland Casino, moeten daarom aan gaan tonen dat zij sociale controles uitvoeren om de deelnemer te beschermen tegen zichzelf, er geen witwas praktijken plaats vinden, fraude wordt voorkomen en op een verantwoorde manier wordt omgegaan met kansspelen en voornamelijk het gebruik maken van online diensten zoals de website idealecasinos.nl.

Grote uitdagingen Holland Casino online

Voor Holland Casino zijn de uitdagingen extra groot daar zij tot nu toe zich niet of nauwelijks heeft gericht op de online exploitatie van kansspelen. Dit betekent dat het aanbod van de kansspelen goed zal moeten zijn, de beveiliging van de website goed zal moeten zijn maar met name de registratie van de gebruikers van de website zal stringent moeten zijn ingericht. Het eenvoudig invullen van de gegevens in een online formulier is niet voldoende om vormen van witwassen uit te bannen en te voldoen aan het op een betrouwbare wijze vaststellen van de gebruiker van de website van Holland Casino, die achter de computer zit.

Ook zal door Holland Casino het preventiebeleid ten aanzien van het verantwoord deelnemen aan kansspelen moeten worden verstrekt. Alleen het gebruiken van een pop-up bij de deelnemers op de website met hierop de vermelding dat “Speel bewust, 18 plus”, is niet voldoende.  Enorme uitdagingen die Holland Casino heeft, maar zij heeft zich heel vaak op nieuw uitgevonden en misschien gaat dat nu ook weer lukken.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *