Het einde van het begin -corona cohort- afdeling GGZ Oost Brabant

In het hele land zijn de effecten van de maatregelen rondom het corona-virus zichtbaar. Ook bij GGZ Oost Brabant zijn we aan ‘het einde van het begin’. Op de corona-afdeling neemt de toestroom van het aantal cliënten, dat besmet is geraakt met het virus, af.

“Halverwege maart hebben we twee keer een prognose gedaan om te zien hoeveel bedden er nodig waren om alle cliënten op te vangen. Dat gaf best een spannend beeld, drie afdelingen werden vrijgemaakt en ingericht tot corona-afdelingen. Het aantal cliënten dat besmet was geraakt met het virus nam iedere twee dagen met een factor 1,5 toe”, vertelt Astrid Dirks, directeur behandelzaken Helmond. “Na het inzetten van de maatregelen van de overheid, zagen we eind maart dat het de goede kant op ging. Het aantal nieuwe opnames begon duidelijk af te nemen. Zo ver zelfs dat we twee corona-afdelingen konden sluiten en met maximaal 18 bedden verder konden.”

Ook in andere zorginstellingen zet deze daling door, daarom heeft GGZ Oost Brabant besloten om haar corona-afdeling open te stellen voor andere GGZ-instellingen in Brabant. “Zorg voor cliënten met corona is nodig, maar daarvoor hoeft niet iedere instelling een eigen afdeling te hebben. Gisteren hebben we dan ook meerdere gastplaatsingen opgenomen. Door samen te werken kunnen we de capaciteit van de reguliere zorg weer opschalen en de uitgestelde zorg opstarten.”

De tijd is daarnaast aangebroken om op zoek te gaan naar een nieuw normaal. “De komende weken is het nodig dat we echt een inhaalslag maken met de opvang van kwetsbare mensen. Ook kijken we hoe we de diagnostiek kunnen opstarten in de 1,5 meter samenleving. Het is zoeken naar het ‘nieuwe normaal’. De teams zijn heel vindingrijk en zoeken dagelijks naar oplossingen. Dat was al te zien tijdens het begin van de corona-crisis, maar ook nu wordt er meegedacht en is de saamhorigheid voelbaar. We zijn een echt doeners-team dat de schouders eronder zet en ook deze uitdaging vol energie aangaat.”

GGZ Oost Brabant

 

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door GGZ Oost Brabant

Wij staan voor 'gezondheid die je je eigen familie gunt' en zijn er voor burgers met complexe psychische zorgvragen. Voor hen bieden wij veilige menslievende zorg 'in het Brabantse land'.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *